Jevgeni Kaljundi (13. juuni 1931 - 18. august 2011)

Alles me märkisime Jevgeni 80. juubelisünnipäeva, nüüd pole tedagi enam meie hulgas. Tegemist oli väga mitmekülgse inimesega, keda laiem üldsus teab eelkõige kui tunnustatud kunstiajaloolast. Maletajate mällu jääb ta eelkõige noorte maletajate kasvatajana ja nendele võistlemisvõimaluste loojana. Tema õpilaste rida on pikk. Seal on Tuulikki Laesson, Olav Sepp, Vallo Maidla, Robert Śevtśenko, Priit Leito, Margit Brokko-Olde ja paljud teised. Tema eestvõttel hakati Tallinnas korraldama üleliidulisi ja rahvusvahelisi noorteturniire.

Kaheksa aastat osales ta meie maleelu juhtorgani - Maleföderatsiooni või Maleliidu - tegevuses. Jevgeni püüdis noori panna ka kirimalet mängima, luues selleks Kerese mälestusfestivalide raames oma süsteemi ja avaldades just noortele trükis vastavad reeglid. Kerge see töö polnud, järgmine taoline katsetus võeti ette alles palju aastaid hiljem. Aastatel 1979-82 oli ta meie esindajaks üleliidulises kirimalekomisjonis. Aega jätkus tal aga ka kergejõustikule (eriti jooksmisele) ja muudelegi huvialadele. Eesti maletajatele on Jevgeni lahkumine tõsine kaotus.

Ärasaatmine ja matusetalitus toimuvad neljapäeval, 25. augustil, kell 12.30 Pärnamäe kabelis.