EML JA KULTUURIMINISTEERIUM ALLKIRJASTASID 2010. A TOETUSTE LEPINGUD

10. septembril said allkirjad 2010.aasta riigieelarveliste toetuste lepingud Kultuuriministeeriumi ja Eesti Maleliidu vahel ning juba järgmisel nädalal hakkavad liikuma ka klubide 2010. aasta noortespordi ning alaliidu tegevtoetuse vahendid. Loodame, et käesoleva aasta tegevtoetuse ja noortespordi toetuse lepingute sõlmimisega on pooled jõudnud varasemates erimeelsustes kokkuleppele ning edaspidi hakkab koostöö osapoolte vahel sujuma tõrgeteta.

Eesti male jaoks on juba järgmise aasta alguses tulemas üks olulisemaid ettevõtmisi, millega kõik koos tähistame Paul Kerese 95. sünniaastapäeva. Eesti Maleliit loodab seda ettevõtmist korraldada koostöös kõigi malest huvitatud ja malet toetavate osapooltega.

Lepingu kohaselt jõuab järgmisel nädalal klubide noortespordi toetus EML-i arvele ning meilt omakorda edasi klubidele. Seepärast toimus ka täna EML-i juhatuse koosolek, kus kinnitati juba varem koostatud noortespordi jaotuste kriteeriumid käesolevaks aastaks ning jaotuskava klubide vahel. Kuna alaliit peab enne klubidele toetuse ülekandmist sõlmima ka klubidega koostöölepingud, siis loodame, et klubid on ise aktiivsed lepingute sõlmimisel ning ka see sujub tõrgeteta.