EML sõlmis sponsorlepingu MERKERSON GRUPP OÜ-ga

Viimasel ajal palju pingeid tekitanud küsimus, kas Eesti osaleb 2010. a maleolümpial sai täna positiivse lahenduse. Kui 11. juulil toimunud EML üldkoosolek võttis vastu otsuse, et MO-le minnakse vaid ühtse delegatsioonina ning koondise lähetamise minimaalseks eelarveks onsuurusjärgus 160 tuhat krooni, mis katab muuhulgas ka delegatsiooni liikmete teel oldud aja päevarahade ning võistkondade ühtse esindusvormi kulutused, siis täna leiti EML presidendi abil sponsor, kelle toel on võimalik realiseerida suur osa eelarves planeeritud kulutustest.

MERKERSON GRUPP OÜ-ga sõlmitud sponsorleping annab kindluse, et Eesti võistkonnad osalevad 2010. a maleolümpial ning seda vaatamata asjaolule, kus 16. augustil saabus Rahandusministeeriumist kiri millega teatati, et Vabariigi Valitsusel ei ole võimalik toetada meie maletajate lähetamist olümpiale.

Loodetavasti leiame projektile veel täiendavaid sponsorvahendeid, et maleolümpial osaleva Eesti koondise etteasteid oleks võimalik jälgida ka võistluste erilehe vahendusel internetis.