Tartus tõmmati möödunud maleaastale joon alla

Print

Laupäeval, 7. veebruaril toimus Tartu kohvikus Werner järjekordne Eesti Maleliidu (EML) üldkoosolek. Päevakorras oli viis põhipunkti, millele järgnes eelmise maleaasta pidulik lõpetamine ja parimate autasustamine.

Tartu Ülikooli peahoone läheduses asuv kohvik Werner oli XIX ja XX sajandil kultuuriinimeste kogunemiskoht. Kohvikus võis kohata õppejõude, haritlasi, kirjanikke, luuletajaid, aga ka maletajaid. Heino Hindre koostatud ja 1965. aastal ilmunud kapitaalteose “Male Eestis” väitel sai maleharrastus Werneris alguse juba 1895. aastal. Eelmise sajandi alguses andsid kuulsas malekohvikus simultaane mitmed maailmakuulsused, teiste seas ka maailmameistrid Emanuel Lasker ja Jose Raul Capablanca, hiljem võis seal kohata ka Paul Kerest.

Üldkoosolek algas aastaülevaatega

Veidi enne keskpäeva alanud üldkoosolekul käsitleti viit päevakorrapunkti. Koosoleku alguseks olid kohal 28 liikmesklubi esindajad 36st, hiljem lisandusid veel mõned hilinejad. Kõigepealt andis EMLi president ja pikaaegne riigikogulane Andres Taimla ülevaate eelmise aasta tegemiste ja selle aasta plaanide kohta.

Taimla ettekandest selgus, et EMLi liikmeskond on kasvanud umbes 2500 liikmeni, millega ollakse spordialaliitude seas 10. kohal. Eraldatavate rahaliste vahendite poolest ollakse aga alles tagasihoidlikul 26. kohal.

Positiivne, et eelmise aasta jooksul sai EML tagasi kolida Kerese nimelisse malemajja. Seoses spordikoolide likvideerimisega kaasnevale pearahasüsteemile üleminekule seisab nüüd maletajatelgi ees katsumus, kas suudetakse end ise ära majandada ja Tallinna vanalinnas Vene tänaval asuva maja eest üüri maksta.

Eelmisel aastal alustas tööd noortekoondise vanemtreener Jaan Narva, kasvas oluliselt osavõtt Eesti sisestest turniiridest ning edasi liiguti ka projektiga “Meelis Kanep suurmeistriks”.

Tänavuse olümpia-aasta plaanidest rääkides anti lühike selgitus sellele, miks loobuti jaanuari alguses Eesti Spordiselts Kalevi poolt läbi viidud 14. Kerese mälestusturniiri toetamisest. Seejärel märgiti, et suve keskel on plaanis taaselustada ilus traditsioon ja aset peaks leidma Kerese mälestusfestival. Lühiülevaade anti ka maleolümpia ettevalmistusest ja sellega seonduvatest probleemidest.

Teise päevakorrapunktina pandi hääletusele kaks muudatusettepanekut EMLi põhikirjas. Põhikirja muutmise vajalikkuses olid veendunud pea kõigi klubide esindajad ja plaanitavad muudatused kogusid 28 toetushäält.

Kolmanda päevakorrapunktina pandi hääletusele EMLi juriidilise aadressi muutmine, sest eelmisel aastal õnnestus EMLil Regati puiesteelt tagasi Kerese nimelisse malemajja kolida. 29 poolthääle toetusel kinnitati EMLi uueks juriidiliseks aadressiks Tallinn, Vene tänav 29, 10123.

Ka neljandana päevakorras olnud iga-aastase liikmemaksu ja ühekordse sisseastumismaksu suurendamise vajalikkuses oli veendunud valdav enamus klubide esindajaist ja võrdlemisi ühehäälselt võeti muudatused vastu.

Kirgi küttis klubi Diagonaal saatus

Viimase, viienda punktina käsitleti päevakorrapunkti “EMLi kahjustamine EMLi liikmete poolt”. Probleemi juured ulatuvad eelmise aasta märtsi algusse, kui Eesti kuni 14-aastaste tütarlaste meistrivõistlustel Paides mängiti skandaalne partii Valentina Golubenko ja Tuuli Vahtra vahel. Tekkinud skandaalist kirjutas Rene Kundla eelmise aasta 30. aprilli Eesti Spordilehes ja seda ma siinkohal üle kordama ei hakka. Kel asja vastu huvi, võib ise toda vana lehte sirvida.

Pea aasta jooksul pole osalised (EML ja Kohtla-Järve SK Diagonaal) omavahel pooli rahuldavale kokkuleppele jõudnud. Diagonaal on korduvalt pöördunud kirjadega erinevate distantside poole, mis EMLi arvates on kajustanud nende mainet ja ühtlasi piisavaks argumendiks, et Diagonaal oma liikmeskonnast välja arvata.

Tartus anti siiski mõista, et EML on endiselt valmis asja läbirääkimiste laua taga arutama ning ära leppima. Ei ole siinkohal pädev ütlema, kellel õigus, kellel mitte, kuid kurb, kui maletajad asju rahumeelselt ajada ei suuda. Kahjuks pole tegu mitte esimese konfliktiga, ikka ja jälle on ennegi omavahelisi kisklemisi olnud.

Üldkoosolek läbi, võidi asuda päeva meeldivama poole juurde. Autasustati 2003. aasta sarjaturniiride parimaid (nii täiskasvanuid kui noori) ja EMLi poolt valitud aasta parimaid. Malenurga piiratud mahu tõttu ma kedagi nimeliselt nimetama ei hakka, sest kõik need nimed jooksid läbi aastalõpu (31. detsembri) Eesti Spordilehest.