Austatud maletajad ja malehuvilised,

käesoleval nädalal on Eesti Maleliit ja Eesti maletajad saanud ajakirjanduses suurt tähelepanu ning seda eelkõige seoses 1.oktoobril avaldatud FIDE reitingutega, sest esialgsetest avaldatud nimekirjast puudusid Eesti maletajad (nagu ka paljud teiste riikide maletajad). Kõik meediaväljaanded on kinnitanud, et vastav informatsioon neile laekus maleportaalilt: Euruchess.org, mille kaudu saadab informatsiooni laiali EML liikmesklubi Diagonaal esindaja Valeri Golubenko.

Esialgne artikkel, mis saadeti meediale on sellel aadressil:

http://www.euruchess.org/cgi-bin/index.cgi?action=viewnews&id=1499#topcomment

On kummaline, et antud informatsioon ilmus ajakirjanduses just 4.oktoobril, s.o. päeval, kui Vabariigi Valitsus pidi kabinetinõupidamisel arutama Eesti Maleliidu taotlust riigi toetuse kohta 2011.aasta male Maailma Karikaturniiri ning 2016.aasta Maleolümpia korralduseks. Samal päeval saadeti koheselt FIDE peakontorist Ateenas kinnitus, mis lükkas ümber ajakirjanduses avaldatud väited FIDE ja Eesti Maleliidu vahelistest halbadest suhetest.

5.oktoobri hommikuks olid taastunud ka Eesti maletajate reitingud FIDE koduleheküljel riigi koondloendis (varem olid need ainult personaalsete kaartide kaudu leitavad). Siinkohal annab kõige ilmekamalt tunnistust tekkinud tõrgetest FIDE reitingute andmebaasides asjaolu, mis eeldatavalt seotud mängijate lülitamisega läbi ID koodide Skypè suhtlusvõrku, et näiteks Eesti maletajad on taas reitingtabelis (küll mitte riikide TOP-is) ning ka Horvaatia maletajad on nimekirjades, kuid käesoleva aasta septembrist Horvaatia lipu all võistleval Valentina Golubenkol puudub FIDE leheküljel jätkuvalt reiting:

http://www.fide.com/ratings/card.phtml?event=4501993

Loodetavasti ei ole siin tegemist mitte rahaliste probleemidega, vaid mingite tehniliste segadustega.

Enamuses väljaannetes oli ka 5.oktoobril vastav õiendus FIDE ümberlükkavast seisukohast väidetavalt halbadest suhetest EML ja FIDE vahel ning reitingute taasilmumiset FIDE leheküljale, kuid paraku ei ole seda informatsiooni pandud negatiivset informatsiooni levitavale algallika koduleheküljele. Samuti on piiratud juurdepääs antud portaali külalisteraamatusse kõigil soovijail, sest seal avaldatud informatsioon on rangelt portaali haldajate kontrolli all.

Käesoleva aasta suvel (14.juulil) saadeti maailma maleväljaannetele nn. kolme lapsevanema avalik pöördumine ¥Lõpetage sõda meie laste vastu¡ (

http://www.chess-players.org/rus/news/viewarticle.html?id=662

), mis on samuti suunatud Eesti Maleliidu ja Eesti maletajate vastu. Samas oli juba selleks ajaks perekond Golubenko esitanud FIDE-le avalduse Valentina Golubenko üleminekuks Horvaatia Maleföderatsiooni alla.

Käesoleva aasta septembris Mehhikos toimunud FIDE Presidendi Nõukogu arutas antud kaebust, väidetaval takistab kõigil mittekodanikel Eestis malet mängida ning saatis septembri keskel meile vastava järelpärimise muukeelsete laste maletamise võimaluste kohta Eestis. Samas kinnitati üheselt, et FIDE-l ei ole mingeid vastuväiteid Eesti Spordiseaduse punktile, mis määratleb õigsust esindada Eestit rahvusvahelistel tiitlivõistlsutel. Hetkel koostavad meie juristid sellele kirjale põhjalikku vastust, et saaksime tõesti Antaalias toimuval FIDE Kongressil nimetatud küsimuse lõplikult lahendatud.

Vabandame kõigi maletajate ees, kellel tekkisid arusaamatused või kes pidid end piindlikult tundma meedias avaldatud kirjutiste valguses. Samuti loodame, et Vabariigi Valitsus arutab Eesti Maleliidu taotlust järgmisel valitsuse istungil ning annab ka riigi toetuse meie poolt esitatud taotlusele. Ka FIDE poolt saadetud kirjas märgitakse, et Eesti riigi toetuse olemasolul saaks Eesti Maleliit esitada koheselt 2011.aasta male Maailma Karikaturniiri taotluse ning juba novembris Antaalias toimuv FIDE Kongress saaks kinnitada selle võistluse toimumispaiga.

Hendrik Olde,

Juhatuse esimees