[ Eelmine ]  [ Järgmine ]

 
 
 

FIDE malekoodeks

FIDE Tõlkinud :
rahvusvahelise kategooria kohtunik

Lembit Vahesaar

 
 

FIDE malekoodeks sisaldab reegleid mänguks, mida mängitakse malelaua taga. Ingliskeelne tekst on malekoodeksi autentne versioon, mis võeti vastu FIDE 75. kongressil Calvias (Mallorca) oktoobris 2004 ja mis jõustub 1. juulil 2005.

EESSÕNA

Malekoodeks ei saa haarata kõiki võimalikke olukordi, mis võivad mängu käigus tekkida, ega reguleerida kõiki korraldusküsimusi. Nendel juhtudel, mida koodeksi mingi artikkel täpselt ei reguleeri, peaks olema võimalik jõuda õige otsuseni, kui uurida koodeksis analoogilisi olukordi. Koodeks lähtub sellest, et kohtunikel on vajalik pädevus ja hea otsustusvõime ning nad on täiesti objektiivsed. Liiga detailiseeritud reeglid võivad piirata kohtuniku otsustusvabadust ja sel moel takistada tal probleemile niisugust lahendust leida, mis oleks õiglane, loogiline ja arvestaks juhtumi konkreetseid iseärasusi.

FIDE kutsub kõiki maletajaid ja föderatsioone üles seda seisukohta tunnustama. Iga maleföderatsioon, kes juba rakendab või tahab rakendada detailsemaid reegleid, võib seda vabalt teha tingimusel, et:
a) need pole mingil moel vastuolus FIDE malekoodeksiga,
b) need on piiratud selle föderatsiooni territooriumiga ja
c) need ei kehti FIDE korraldatavatel matšidel, meistri- või kvalifikatsioonivõistlustel, samuti FIDE tiitli- või reitinguturniiridel.