Paul Kerese fond

Eesti Rahvuskultuuri Fondi allfondina moodustati Paul Kerese fond, mille eesmärgiks on Eesti andekate noormaletajate toetamine. Fondi asutamislepingu allkirjastasid 7. jaanuaril Eri Klas (ERKF nõukogu esimees), Carmen Kass (OÜ Q Vara esindaja) ja Hendrik Olde (EML juhatuse esimees). Fondi esimese 100 000 kroonise sissemakse tegi OÜ Q Vara.

Samuti saavad kõik soovijad anda oma panuse meie andekate noormaletajate toetuseks, tehes seda läbi Paul Kerese fondi. Kõik annetused tuleb kanda Eesti Rahvuskultuuri Fondi arveldusarvele nr. 221001101347 (Hansapank). Maksekorralduse selgituseks palume märkida - Paul Kerese fond.

Esimesed stipendiumid jagatakse välja juba käesoleva aasta sügisel ( jooksev info on ERKF kodulehel ).