Ülesannete lahendamise võistlus

Võistluse erileht      Juhend

Viljandi Maleselts korraldab seoses 80. juubeliga veebipõhise maleülesannete võistluse, mis on eelkõige suunatud noortele. Võistlus kestab 18. oktoobrist 2005 kuni 18. veebruarini 2006. Ülesannete lahendused tuleb saata järgmise vooru alguseks. Võistlus koosneb kahest osast : eelvõistlus kestab 8 voorust, mille põhjal saavad paremad edasi 18. veebruaril toimuvale finaalvõistlusele.