Eesti Maleliit
Facebook
Blogi
Male kalender
Eesti reitingud
Medalid
Male reeglid
FIDE reitingud
chess-results.com

Teatame kurbusega, et meie hulgast on lahkunud teenekas malepedagoog ja Kadrioru Maleklubi looja ning kauaaegne juht Vello Kiiver. Vello oli suure südamega noortetreener, kelle juhendamisel lapsed maletarkust omandasid ning edukalt võistlesid, sh Eesti meistrivõistlustel. Vello oli mees, kes pidas sõna ja kelle peale sai alati kindel olla. Aitäh malele pühendatud aastate eest!

Avaldame kaastunnet Merikesele perega.

Vello Kiiveri ärasaatmine toimub 16. märtsil kell 13.30 Tallinna Krematooriumi suures kabelis

biograafia ja ülevaade loomingust

Helmut Rosenvald on üks aktiivsemaid maleharrastajaid, kes pea igal õhtul käib Paul Kerese Malemajas välku mängimas. Juba aastaid korraldab Eesti Maleliit esmaspäeviti 50+ välkturniiride sarja ning harvad on need korrad, mil härra Rosenvald ei ole saanud turniiridel osaleda. Kusjuures ei ole ta kerge vastane malelaua taga kellelegi.


Kui maleringkonnad teavad Helmut Rosenvaldi eelkõige tema malekire järgi, siis meie kultuurilukku on ta läinud helilooja ja viiuldajana. Tähtsama osa tema loomingust moodustab orkestrimuusika: 9 nummerdatud sümfooniat, lisaks kümmekond samavõrd kaalukat orkestriteost (sümfonietid, kammersümfooniad, Klassikaline sümfoonia jt), kaks viiulikontserti. Lisaks on tema loomingus 6 keelpillikvartetti, mitmeid soolosonaate ning orelimuusikat. 1961 – 1989. aastal töötas H.Rosenvald viiuldajana Eesti Riiklikus Sümfooniaorkestris.

Malerahvas õnnitleb Helmut Rosenvaldi 90-ndal juubelil ja soovib jaksu ning energiat!

internetihääletus

Austatud malerahvas!

Läheneb spordiaasta 2018 lõpp ja on aeg valida aasta parimaid maletajaid. Käesoleval aastal valib Eesti Maleliit parimad kolme erineva hääletusvooru tulemuste liitmisel.

2018. aasta maleliste saavutuste põhjal valivad kolm erinevat valijate gruppi - malehuvilised, EML liikmesklubid ja EML juhatus/nõukogu - häälte summeerimise teel aasta meesmaletaja, aasta naismaletaja, aasta noormaletajad (noormees ja neiu), aasta maletreeneri ja aasta malesündmuse.

Alates 19. detsembrist on malehuvilistel võimalus interneti vahendusel anda oma panus parimate valimisel. Parimate valimise erilehel on sportlike tulemuste põhjal paigutatud loetelu maletajatest, treeneritest ja malesündmustest, et nende hulgast valides või neile omal soovil teisi parimaid lisades selgitada 1 meesmaletaja, 1 naismaletaja, 1 maletreener, 1 noormees, 1 neiu ja 1 malesündmus.

Internetihääletus kestab 31. detsembril 2018 kuni kell 18:00.

EOK maletreenerite kutsekomisjon kuulutab välja kutse andmise ja kutse taastaotlemise vooru. Dokumendid tuleb esitada Spordiregistri elektroonilises keskkonnas hiljemalt 12. septembriks 2018 https://www.spordiregister.ee/et/esitamine#elektrooniline_esitamine Kutseeksam ja hindamine toimub 21. septembril Tallinnas, Paul Kerese Malemajas algusega kell 15:00


Kutse taotlemise tasu tuleb kanda Eesti Maleliidu arveldusarvele SEB Pangas EE331010052032815007 ning taotlusele tuleb lisada maksekorralduse koopia. Kutseomistamise tasu määrad ja muu info treenerikutse taotlemisel on aadressil: http://www.spordiinfo.ee/Treenerikutse-info-2
Täiendav info telefonil 5251623 (Hendrik Olde).

NB! Kutse taotlemiseks ja taastaotlemiseks on kindlasti vajalik nõutavas mahus üld- ja erialakoolituse läbimine. Kutse taastaotlemise korral on nõutav vähemalt 60-ne tunnine erialane täiendkoolitus viimase nelja aasta jooksul