Eesti Maleliit
Facebook
Blogi
Kalender
Eesti reitingud
Medalid
Mõistatused
Reeglid
FIDE reitingud
chess-results.com
MALE VÕISTLUSREEGLID (FIDE)
Seisuga 1. jaanuar 2018

Esilehele

Lisa B. Välkmale
Ajakontroll
Välkmaleks loetakse ajakontrolli, mille põhiaeg on 10 minutit või sellest vähem.
Kui igal käigul lisandub aega, siis loetakse põhiaeg kokku 60 käigu pealt.
Ajaline karistus
Ajaline karistus on 2 minuti asemel 1 minut.
Reeglid
Palju mängijaid ja vähe kohtunikke: mängitakse otsast lõpuni kiirmale reeglitega.
Kui iga partii jaoks on olemas kohtunik, kes kirjutab sealhulgas käike, siis mängitakse otsast lõpuni tavamale reeglitega (v.a. mängija poolt käikude üles märkimine).
Kui on piisavalt kohtunikke ja nad kirjutavad käike, siis on mängijal käigul olles õigus näha protokolli, kuid seda õigust võib mängija rakendada maksimaalselt 5 korda partii jooksul.
Vale käik
Välkmales toob teine sooritatud vale käik kaasa kaotuse.
Määrustevastane käik loetakse sooritatuks, kui tehtud käik ei ole reeglitepärane ja mängija kell on alla vajutatud. Kui kell ei ole alla vajutatud, siis valet käiku nõuda ei saa, kusjuures kehtib puudutatud malendi reegel (kui võimalik käik on reeglitepärane).
Kahe käega käigu tegemine (vangerdus, malendi löömine, etturi lipustumine) ja kella vajutus ilma käiku tegemata kuulub samuti sama reegli alla, s.t. loetakse valeks käiguks.
Esimese sooritatud vale käigu eest antakse vastasele 1 lisaminutit.
Erandina, kui seisu malelaual ei saa mänguga võita, siis hoolimata teisest valest käigust, on tulemuseks viik.
NB! Kohtunik peab reageerima, kui ta näeb mängijate poolt sooritatud valet käiku. Sekkuda tuleb enne, kui vastane teeb oma vastukäigu.
Vastane kaotab õiguse vale käigu nõudele pärast seda, kui ta teeb laual ise mingi käigu.
Kui kumbki mängija ei märka valet käiku ja kohtunik ei reageeri, siis vale käik jääb jõusse ja mäng jätkub. Tagantjärgi ei saa vale käigu reeglit kasutada. Vale käiku võib hiljem korrigeerida ainult mängijate vastastikusel kokkuleppel ilma kohtuniku sekkumiseta.
Aeg saab otsa
Kohtunik peab fikseerima ajaületuse, kui ta seda näeb.
NB! Uute reeglite järgi fikseeritakse ajaületus kiir- ja välkmales elektrooniliste kellade noolekese järgi ka näitudega 00:00.
Mängija ei pea nõude esitamiseks kella seiskama, s.t. tema aeg võib joosta nulli.
Võimatu seis malelaual
Kui lauale tekib võimatu seis, siis lõppeb partii viigiga.
Kui lauale tekib võimatu seis (näiteks mõlemad kuningad on tules või ettur on viimasel real ja seda ei asendatud mingi teise viguri vastu), siis ootab kohtunik ära järgmise käigu sooritamise ja kui võimatu seis püsib, siis lõppeb partii viigiga.
Malendi puudutamine
Kohtunik peab sekkuma, kui ta näeb tahtlikult puudutatud malendi juhtumit, isegi kui mängijad seda ei nõua.
See on uus reegel kiir- ja välkmale jaoks. Seda reeglit pole niimoodi eraldi sõnastatud, kuid see on järeldus erandi puudumisest.
 

Koduleht : Marek Kolk © 2018 | marek [punkt] kolk [ät] ut [punkt] ee