FIDE malekoodeks

A-litsentsi kohtunik peab perfektselt teadma FIDE malekoodeksit.

B-litsentsi kohtunik. Eskamiküsimused võivad olla konstrueeritud. Elementaarsetes asjades ei ole eksimused lubatud.

C-litsentsi kohtunik. Eskamiküsimused võivad olla konstrueeritud.

D-litsentsi kohtunik. Eskamiküsimused on seotud koodeksitekstiga.

FIDE turniirimäärused

A-litsentsi kohtunik peab olema kursis FIDE turniirimäärustega.

B-litsentsi kohtunik peab olema kursis FIDE turniirimäärustega. Eksamil võib olla küsimusi kohtade jagamisel kasutatavate koefitsientide kohta.

C-litsentsi kohtunik peab olema kursis FIDE turniirimäärustega. Eksamil võib olla küsimusi kohtade jagamisel kasutatavate koefitsientide kohta.

D-litsentsi kohtunik peab olema tutvunud FIDE turniirimäärustega.

Šveitsi süsteemis paarimine

A-litsentsi kohtunik peab olema kursis FIDE erinevate paarimismeetoditega.

B-litsentsi kohtunik peab olema kursis FIDE turniirisüsteemis kui ka reitingutel põhineva paarimisega [FIDE Handbook C04].

C-litsentsi kohtunik peab teadma FIDE turniirisüsteemis paarimise kriteeriumeid ja oskama neid praktikas rakendada.

Arvutiga paarimine

A-litsentsi kohtunik peab oskama kasutada vähemalt kahte erinevat FIDE ametlikku programmi ja olema hästi kursis nendes programmides kasutatavate paarimismeetoditega. [Soovituslikud programmid on Petunia (Swiss Master) ja Swiss Manager].

B-litsentsi kohtunik peab oskama kasutada vähemalt ühte FIDE ametlikku programmi ja olema kursis selles programmis kasutatava paarimismeetodiga. [Soovituslikud programmid on Petunia (Swiss Master) ja Swiss Manager].

C-litsentsi kohtunik võiks osata kasutada vähemalt ühte paarimisprogrammi.

Elektroonilised malekellad

A-litsentsi kohtunik peab oskama kasutada erinevat tüüpi elektroonilisi malekelli ja teadma FIDE esitatud nõudeid elektroonilistele malekelladele.

B-litsentsi kohtunik peab oskama kasutada erinevat tüüpi elektroonilisi malekelli ja teadma FIDE esitatud nõudeid elektroonilistele malekelladele.

C-litsentsi kohtunik peab oskama kasutada Eestis enimlevinud elektroonilisi malekelli.

Eesti ja FIDE reitingusüsteem

A-litsentsi kohtunik peab olema kursis FIDE ja Eesti reitingusüsteemiga, turniiride elektroonilise esitusega nii FIDE kui Eesti reitinguarvestuseks.

B-litsentsi kohtunik peab oskama tabelite põhjal arvutada mängija esinemisreitingut ja reitingumuutust reitingut omavale mängijale. Lisaks peab ta teadma, mitu reitinguga vastast ja mitu reitinguarvestusse minevat partiid on eritüüpi turniiridel vaja, et mängija saaks omale reitingu või tema tulemus läheks reitingutabelis arvesse. B-litsentsi kohtunik peab oskama elektrooniliselt esitada raporteid nii FIDE kui Eesti reitinguarvestuseks.

C-litsentsi kohtunik peab oskama tabelite põhjal arvutada mängija esinemisreitingut ja reitingumuutust reitingut omavale mängijale. C-litsentsi kohtunik peab oskama elektrooniliselt esitada raporteid Eesti reitinguarvestuseks.

D-litsentsi kohtunik peab oskama elektrooniliselt esitada raporteid Eesti reitinguarvestuseks.

FIDE tiitlisüsteem

A-litsentsi kohtunik peab olema kursis FIDE tiitlisüsteemiga.

B-litsentsi kohtunik peab olema tutvunud FIDE tiitlisüsteemiga ja oskama vastavat dokumenti praktikas kasutada.