SWISS PERFECT 98

www.swissperfect.com

 

 

Konspekteerinud : Marek Kolk (mkolk243@ut.ee)

20.04. 2003

 

 

Swiss Perfect on Austraalia programm, mis on välja töötatud Robert Rozycki poolt aastatel 1992 – 2000. Programm on mõeldud eelkõige kasutatavana šveitsi süsteemis maleturniiridel loosimiseks, kuid seda saab edukalt rakendada ka teistel spordialadel nt jalgpallis. Programmist on olemas vabalt kasutatav vana 1992. a. DOS-versioon ja 30-päevase kasutamisajaga 2000. a. Windowsi versioon. Swiss Perfect suudab hakkama saada kuni 1000 mängijaga ja kuni 60 vooruga, mis on üsna märkimisväärne saavutus, sest enamasti teised konkurendid (vähemalt aastatel 2002-2003) jäävad selles osas suuresti maha.

Swiss Perfect kasutab loosimiseks FIDE reitingutel põhinevat süsteemi (inimene ise kasutab käsitsi loosimiseks enamasti turniirisüsteemi) ja sellest tulenevalt on kasulik teada, et punktigruppe loositakse ülalt alla (turniirisüsteemis ülalt ja alt keskele ning keskmine viimasena), seega alumine grupp kõige viimasena. Punktigruppide sees hakatakse mängijaid ringi tõstma alt üles (turniirisüsteemis jällegi vastupidi, ülalt alla), st et tihti jäetakse rahuldamata tugevaima paari värvid (muidugi juhul, kui pole võimalik grupis rahuldada kõiki värve). Süsteem arvestab väga tähtsale kohale värvide sobimist (see teeb tihti loositud paaridest arusaamise veidi raskeks, aga teatke, et vähemalt antud kategoorias on saavutatud parim tulemus), mida inimene tavaliselt ei pruugi teha (mõtlen siin ennekõike punktigrupi maksimaalselt sobivat värvide arvu). Tingituna reitingutel põhinevast süsteemist (kuna alumine grupp loositakse viimasena), on Swiss Perfectil veidi probleeme alumiste punktigruppide loosimisel, seal ei saada just alati ideaalseid paare. Samas ei olnud veel aasta 2003 alguseks loodud vabalt kättesaadavaid programme, mis kasutaksid turniirisüsteeme.

Swiss Perfect on oma tohutu populaarsuse võitnud just maxiturniiridel (väga suure osavõtjate arvuga turniirid) ja koolide ning õpilaste turniiridel. Põhjus on selleks väga lihtne - ei ole paremat programmi (2003 alguseks) oma kasutamislihtsuse, töökindluse, töötamiskiiruse, loogilise struktuuri ja väljanägemise poolest. Lisaks on programm üllatavalt väikese mahuga, teda on lihtne floppyl edasi kanda. Samas võib ka loositud paaridega igati rahule jääda (mõned väiksed vead väljaarvatud, kuid tegemist on juba programmeerimises tulenevate probleemidega, kus mingi vea kõrvaldamine käib teise arvelt). Tegemist on ikkagi programmiga, mida on välja töötatud kaheksa aastat. FIDE on üritanud ka ise luua Windowsi baasil omale programmi, kuid enne paari aastat sealt ilmselt midagi mõistlikku tulemas ei ole, kõik senised versioonid on olnud väga vigased. Swiss Perfect on olnud juba mõnda aega ametlik programm Austraalia meistrivõistlustel. Kui jääbki küsitavaks tema kasutamine väga tähtsatel turniiridel (kuigi ma ei näe põhjust, miks ? Ideaalseid paare polegi võimalik kunagi saada ja alumised grupid pole ka nii tähtsad), siis nt nädalalõpusarjas, maakondade meistrivõistlustel ja noorte turniiridel ei ole lihtsalt mõtet kasutada mingeid keerulisemaid programme. Jääb lihtsalt oodata, millal kirjutatakse uus ja parem programm, kuid seda polegi nii lihtne teha kui esialgu välja paistab.

Installeerimine

Programm võtab lahti pakitult ruumi umbes 1 MB (1024 KB). Vajalikuks peetakse Windows 95 või uuema olemasolu.

Kui teil on olemas installeerimisprogramm nimega "setup98eng.exe" (suurusega 758 KB), siis tuleb see lihtsalt käivitada. Edasi tuleb teile ette mingi teade. Vajutage "Next", järgmises aknas teha linnuke reale, kus on kirjutatud "I agree to and accept the terms of the agreement above" ning vajutada "Next". Edasi tuleb aken, milles saab valida programmi paigutamise asukohta teie arvuti kõvakettale. Vaikimisi on selleks "C:\SP98". Vajutage "Next". Seejärel tuleb ette aken, milles saab valida ikooni asukohta "Start" menüüs. Kui erilisi soove pole, siis vajutage lihtsalt "Next". Viimane aken teatab, et installeerimiseks on kõik valmis, vajutage "Finish". Seejärel installeeritakse programm arvutisse, mille järel antakse ka vastav teade, vajutage "Finish".

Programmi käivitamine

Vajutage programmi ikoonil ("Start" menüüs v. vastavas kaustas asuvat) "Enter" v. klikake hiirega. Esimesel korral (edaspidi enam mitte) kuvatakse ette kast, kus küsitakse koodi. Tippige esimesele reale (Registration name) sõnad "Evaluation Only" ja vajutage "Ok". Selle järel tuleb ekraanile väike kastike, kus teatatakse teile, mitu päeva programmi kasutamiseks aega järgi on jäänud ja küsitakse, kas te olete programmi litsentsi uuendanud. Nüüd ja edaspidi vajutage sisenemiseks "No".

 

 

Uue turniiri loomine

 

Faili loomine

Valige "File / New…". Dialoogikastis kirjutage salvestatava faili nimi ja valige selle faili asukoht arvutis (kasulik on luua selleks eraldi kaust nt. "Turniirid" ja selle sees alamkaustad aastaarvuga nt. "2003", "2002". See lubab hiljem faile kiiresti leida ja on ülevaatlikum). Vajutage "Save" (iga turniiriga luuakse tegelikult kolm eraldi faili, mis käivad ühe turniiriga koos. Seega kui tahate turniirifaile ühest arvutist teise tõsta, peate alati tõstma kõik need kolm. Hiljem turniiri avamiseks ("File / Open…") näidatakse teile tegelikult ainult ühte faili, mille siis valitegi ja sellest piisab) ). Seejärel küsitakse teie käest, kas leidub vanemaid turniire, mille konfiguratsiooni (ehk väljatrüki ja tabelite väljanägemise parameetrid) tahate kasutada v. soovite alustada täiesti puhtalt lehelt. Vastavalt kas soovite oma turniiri teha olemasoleva faili järgi v. mitte vajutage "Yes" (siis otsite oma eksisteeriva faili üles ja vajutate "Yes") v. "No".

Edasi kuvatakse ette turniiriaken, kus saate valida oma võistluse kohta käivad parameetrid. Neid saab töö käigus alati muuta ja täpsustada ("Options / Tournament").

Soovi korral saab töötada mitme turniiriga korraga, aga loosimise ajaks peab avatud olema alati vaid ühe turniiri fail, vastasel korral saate veateate. (Lihtne faili sulgeda on "File / Close" ja faili avada "File / faili nimi (käsu "Close" all tuuakse teile viimati avatud failide nimekiri)").

Failide salvestamise eest hoolitseb programm ise, s.t. salvestatakse automaatselt. Sellegi poolest, kui on karta voolukatkestusi, siis teatke, et kindlasti salvestatakse hetkedel, kui väljute programmist v. vahetate vaateaknaid (nt. Sisestasite tulemused ja siis valite akna, kus kuvatakse järjestus). Selline oht eksisteerib tavaliselt äikesetormide ajal. Kõige tundlikum on võistlejate nimede sisestamine, sest see võtab omajagu aega ja seal teil pole võimalust aknaid vahetada (küll aga võite vahepeal selle akna kinni panna ja siis uuesti avada).

Turniiriaken (Tournament Options)

Admin (Turniiri üldinfo)

Name – turniiri nimi, see rida trükitakse ka printimise ajal.

System – saab valida, kas šveitsi- v. ringsüsteem.

Rounds – šveitsi süsteemi voorude arv. Ringsüsteemis seda rida ei saa valida.

Multi Games – partiide arv samade vastaste vahel, vaikimisi võrdne ühega. Kui seda suurendada,

siis tulemuste nagu nt. 2-0 saamiseks peab kasutama ka järgmist käsku (Minor Scores).

Minor Scores – kui sinna kasti linnuke teha, siis võib partii tulemus olla ka midagi muud kui

tavaliselt (nt. 2-0 v. 5-3 jne).

Tie-Breaks (Paremusjärjestuse koefitsendid)

Kastis "Selected Methods" asuvad turniiril kasutatavad koefitsendid (nt. Bucholz, Progresseeruv, Berger) tähtsuse järjekorras ülalt alla. Vasakul olevast kastist saab noolte abil liigutada koefitsente juurde, paremalt neid jällegi eemaldada ja samuti saab nooltega (klikata esiteks vastaval nimel) muuta tähtsuse järjekorda.

Sort Criteria (Loosimisel kasutatav sorteerimise järjekord)

Tavaliselt ei ole vaja siin midagi muuta. Erijuhul võib siiski tulla ette, et on vaja lisada nt järguta maletajate jaoks midagi (parim vahend on nt "Federation", kus saab kasutada suurusi "I", "II", "III" jne).

Vasakul tulbas asuvad mitteaktiivsed ja paremal aktiivsed kriteeriumid. Vaikimisi on järjekord "FIDE reiting, tiitel, rahvuslik reiting, perekonnanimi".

Keep start numbers – kui teha linnuke, siis hoitakse alles nimede sisestamisel tekkinud järjekorra numbrid

(seda tavaliselt vaja ei lähe, kuid aitab hiljem suurte nimekirjade puhul lihtsalt

andmeid üles leida).

Randomize unsorted groups – kui selles kastis on linnuke, siis määramata jäetud järjestuskriteeriumite

korral sorteeritakse võrdsed andmed suvalises järjekorras.

Data Editor (Andmete sisestamisel kasutatav automaatne tähtede muutmine suurteks)

Soovitan alati kasutada, sest see teeb töö kiiremaks ja mugavamaks. Teatavasti peab suure tähe jaoks kasutama "Shift" klahvi, nimede sisestamisel muutub see tülikaks. Siin saab aga panna peale automaatne tähtede suureks muutmise. Kasutada saab seda perenime, eesnime, föderatsiooni ja klubi jaoks. Võimalikud väätused on "No Conversion, First Capital, All Capitals" ehk "mitte muuta, esimene täht, kõik tähed".

Rating Int (FIDE reitinguarvestus)

Swiss Perfect leiab ka automaatselt iga mängija reitingumuutuse ja nn esitusreitingu (Perfomance). Siin saab muuta reitingu arvutamise parameetreid.

System – valida on ELO (FIDE reiting), PZSzach (mingi Saksa reiting) ja USCF (Ameerika reiting) vahel.

Options – Ignore Forfeits (st mängimata jäänud mängud ei lähe arvesse).

Difference correction – nn 350 punkti reegel. Teatavasti FIDE süsteemis kui mängijate reitingute vahe on

suurem kui 350, arvestatakse see võrdseks 350 punktiga.

Change Coefficient – see parameeter on võrdne kümnega, kui mängijate reiting on üle 2400. Tavaliselt on

see 15. Kui võistlejal on elus kokku mänge peetud vähem kui 30, siis k = 25.

Thresolds – number, millest alates loetakse reitinguga mängijal saadud reiting arvestatavaks. FIDE

propageerib, et see on üle 2000. Eesti turniiridega tegeledes on kasulik panna see number hästi

väikeseks nt võrdsustada nulliga.

Rating local (Rahvusliku reitingu arvestamine)

Sama jutt, mis FIDE reitingu arvestamise juures. Kuna nimede sisestamisel asub FIDE reiting eespool rahvuslikust, siis on ka mugavam sisestada reitinguid just FIDE lahtrisse ja seega ei lähe antud akent ka enamasti vaja.

Pairing (Šveitsi süsteemi paarimiskriteeriumid)

Pairing Method – valida saab, kas FIDE v. USCF.

Accelerated Pairings – kasutada siis, kui tahetakse panna mingi hulk inimesi ainult omavahel mängima.

Näiteks saab jagada 60 mängijat reitingute järgi gruppidesse, milles on nt igas ühes

10 mängijat ja sel juhul loositakse mängijaid vaid antud gruppides. Täpsem

konfiguratsioon on määratav aknas "Accelerated Pairings".

Ignoure Colors – kui teha siia linnuke, siis paarimisel ei arvestata värve (eelkõige vajalik teiste spordialade

juures).

Barred Pairings – kriteeriumid paarimiseks, kui on vaja et ühe maa v. klubi mängijad ei kohtuks omavahel.

Case Sensitive – eristatakse klubi nimedes suuri ja väikseid tähti.

Apply from … till round – arvestada Barred Pairings mingist voorust mingi vooruni.

Vaikimisi on selleks esimesest viimaseni.

Unplayed Games – mängimata jäänud partiide korral lubatakse samad vastased uuesti kokku loosida.

Accelerated Pairings (Loosimine grupiti)

Et seda kasutada, peab aknas "Pairing" olema vastavas kohas tehtud linnuke.

Participants – mängijate arv igas grupis, liikuda saab nuppude "Next Group" (järgmine) ja "Previous

Group" (eelmine) abil. Grupi saab kustutada nupuga "Delete" (kustuta).

Points allocated … - boonuspunktid, mis lisatakse igale grupile eraldi.

Stop … after… - lõpetada grupiti loosimine pärast valitud vooru.

Grand Prix (Võistlussarjade punktid)

Siin saab fikseerida kohapunktid igale mängijale. Vaja läheb seda siis, kui mängijaid on hästi palju ja tegemist on mingi turniiride sarjaga, kus siis saavutatud koht annab mingi arv osapunkte.

Club Standings (Klubide arvestus)

Swiss Perfect lubab arvestada ka klubide ja meeskkonnavõistlusi. Tõsi, punktidena võetakse arvesse vaid partiidest saadud skoor, mingit kompensatsioonimeetodit ei lubata.

Criterion – valida saab klubide ja föderatsioonide vahel.

Count Only … - arvesse võetakse vaid valitud arv parimaid tulemusi igast klubist (kui see kast on tühi, siis kõik tulemused).

Võistlejate sisestamine ja lisamine

Mängijate andmeid saab muuta ja mängijaid saab lisada järgmiselt: valida "View / List of Players". Siit edasi võib klikata vajaliku mängija nime peal v. võtta menüüst "Player / Add New" lisamiseks v. "Player / Update" muutmiseks.

Andmete sisestamisel on kiiremaks mooduseks lahtrites liikumiseks "TAB" klahv.

Player (Mängija aken)

Surname – perekonnanimi.

First Name – eesnimi.

Intl Rating – FIDE reiting (mugavam on kasutada seda ka kohaliku reitingu jaoks).

Loc Rtg – kohalik reiting.

Ld – mängija kood registris (vajalik FIDE ametlikeks turniirideks).

Federation – föderatsioon, siia saab märkida ka nt. järke "I", "II" või tähti "N" (noor), "S" (seenior) jne.

Club – klubi nimi.

Birth Date – sünnikuupäev.

Title – tiitel.

Sex – sugu.

Late Entry – kui mängija lülitub võistlusesse hiljem kui esimeses voorus, siis siia tuleb märkida vooru

number, millest alates ta kaasa mängib.

Withdrawal – kui mängija katkestab turniiri, siis tuleb siia märkida vooru number, millest alates enam

mängijat sisse ei loosita.

Bonus – siia on võimalik lisada boonuspunkte, nt siis kui tugev mängija lisandub turniirile poole pealt.

Muidugi ei ole see lubatud kuskil tähtsatel turniiridel, kuid mingitel mitteametlikel turniiridel on

see võimalus olemas. Antud boonuspunkte näidatakse ainult printimisel.

Byes – siia on võimalik märkida voorud, milles mängija ei saa osaleda, siis võib jätta ta sisse loosimata,

kuid samas ta ei katkesta võistlust.

"Ok" – sisestada mängija v. aktsepteerida muudatused.

"Cancel" – tühistada tegevus.

"Add New" – lisada uus võistleja.

"Import New" – on võimalik mujalt failidest andmeid kopeerida.

"Delete" – kustutada antud võistleja.

"Next" – valida nimekirjast järgmine nimi.

"Previous" – valida nimekirjast eelmine nimi.

"Help" – küsida infot (abi) Player akna kohta.

Automaatne loosimine

Valige "Pairing / Automatic" (veel mugavam ja kiirem on kasutada nuppu, mille peal asuvad kaks risti olevat mõõka). Esimesel korral (hiljem mitte) küsitakse, kas mängijate nimekiri sorteerida. Tavaliselt tuleb siin vastata "Yes" (vastavalt turniiri tüübile võib erandkorras ka "No" panna). Esimesel korral kuvatakse ette ka paarimissüsteemi aken (sama mis Tournament aknas oli). Vastake "Ok". Seejärel küsitakse teilt tugevaima mängija värvi, valge v. must. Edaspidi saab loosida vaid ühe nupu vajutusega (mõõkadega ikoon). Enne viimast vooru küsitakse teilt, kas rakendada viimases voorus vastavaid reegleid, et värve ja liuglemisi ei arvesta.

Kui paarimist on vaja tühistada, siis selleks on käsk "Pairing / Unpair". Paaride muutmiseks ja lisamiseks loe käsitsi loosimise alt (need reegleid saab rakendada ka siin).

Paarimisinfot (värvid ja liuglemine) näeb menüüst "View / Pairing Info ". Turniirikaarte näeb käsuga "View / Cards /Large".

Käsitsi loosimine ("Pairing / Manual")

Pärast käsku "Pairing / Manual" kuvatakse ette mingi arv paare, kus on kirjas "BYE-BYE" (BYE tähendab vabaks jäetavat mängijat). Valige konkreetne rida, klõpsates hiirega ja siis "Edit / Pairing". Edasi saab rippmenüüdest valida paare kas nimede v. järjekorranumbrite järgi. Paari värvide vahetuseks on nupp "Swap". Edasi ja tagasi saab liikuda nuppudega "Next" ja "Previous". Paari saab kustutada käsuga "Edit / Delete Pair" ja paarimise jaoks saab uue rea lisada käsuga "Edit / Append Pair".

Paarimiskorrektsust saab kontrollida käsuga "Pairing / Verify Correctness".

Tulemuste sisestamine ("View / Results Pairing /Normal")

Vaikimisi on ees viimati loositud voor. Tulemusi saab parandada ja sisestada kogu võistluse käigus. Voorude vahel võib liikuda nt. noolekujuliste ikoonidega. Tulemusi saab sisestada mitut moodi, toome esile neist kolm.

Kiirsisestus – selleks on kolm kõrvuti asetsevat klahvi "Z", "X" ja "C" vastavalt "1-0", "viik", "0-1". Tuleb lihtsalt minna ülemise paari peale, teha seal hiirega klõps. Vajutades nüüd kiirklahve, liigub kursor automaatselt järgmisele reale. Nii on võimalik nt. 100 paari tulemused sisestada u. poole minutiga. Sellisel kiirsisestamisel tuleks alati pärast sisestatu üle kontrollida, sest siin on lihtne eksida.

Hiirega sisestus – paarimisakna all vasakus nurgas on kolm ikooni tulemustega 1-0, viik ja 0-1. Klõpsates ikoonil hiirega, ilmub ekraanile tulemus ja kursor liigub automaatselt järgmisele reale.

Muude tulemuste sisestamine – valige paar ja vajutage seal "Enter" klahvi (v. topeltklõps hiirega). Ekraanile ilmub tulemuste tabel, millest saate valida v. kuhu saate kirjutada suvalisi tulemusi.

Turniiri üldtabel (Cross Table)

Turniiritabeli nägemiseks valige "View / Cross Table". Vaikimisi kasutatakse järjestuseks mängijate järjekorranumbreid. Et näha punktidest tulenevat järjestust, minge kursoriga tabeli peale ja valige vasaku klõpsuga "Score Order". Tabeli parameetrite muutmiseks valige hiire vasaku klõpsu abil (või menüüst "Options / Display / Cross Table") Display Options. Antud aknas, saate valida, mis formaadis nimed esitatakse, mida näidatakse (linnuke kastis "Show"), mida mitte. Samuti seda, kas andmed on jämedas kirjas, kursiivis, alla joonitud v. normaalkirjas. Alamaknas "Symbols" saab valida, kuidas märkida tabelisse tulemused, numbrite v. tähtede abil ja kuidas märkida voorutulemused, kas ½ või = abil.

Analoogiliselt saab Display parameetreid muuta teiste akende jaoks (Results, List of Players, Standings, Ratings jne).

Turniirijärjestus (Standings)

Järjestuse nägemiseks valige "View / Standings". Vaikimisi näidatakse punktigruppide jagamisi. Et näha ka koeffitsentidest tulenevat täpset järjestust, vajutage hiirega vasak klõps ja valige "Show Exact Placing". Nagu Cross Table puhul, saab siingi muuta Display parameetreid (hiire vasak klõps ja Display Options). Kui vajutada mingi nime peal "Enter" klahvi, näeb antud mängija turniirikaarti (saab ka näha käsuga "View / Cards").

Reitinguaken ("View / Ratings / Internationals")

Antud aknas on nimed esimese voorueelse järjestusega. Välja on trükitud mängija reiting, skoor reitinguga mängijate vastu, oodatud skoor (Exp), reitingumuutus (Chg*K), turniiri keskmine reiting antud mängija jaoks (Rav) ja esitusreiting (Rprfm ehk Perfomance Rating).

Printimine

Kui tahetakse midagi printida, siis tuleb see kõigepealt ekraanile tuua. Välja prinditakse aktiivne aken, ehk kõige pealmine. Printimiseks valida vastav ikoon v. "File / Print…". Alati saab vaadata, kuidas prinditav välja näeb (nt kas mahub ühele lehele), selleks on käsk "File / Print Preview". Lehe äärtes tühja ruumi muutmiseks (vasak, parem, ülemine ja alumine äär) tuleb avada vastav kastike käsuga "File / Print Margins…". Vaikimisi on väärtuseks 20 mm, minimaalne võib olla null. Antud aken lubab paigutada prinditav tekst lehe keskele või nt printida lühike tekst juba tekstiga paberile vabasse ossa. Kui tabelid ei mahu ühele lehele ära, võib muuta kirja suurust ja tüüpi menüüst "Options / Font".

Faili salvestamine teises formaadis

Swiss Perfect lubab tabeleid salvestada ka nt HTML lehena või tavalise tekstifailina. Selleks tuleb valida "File / Export View … / As failitüüp". Märgime, et ringsüsteemis HTML formaadis Cross Table on vigaselt koostatud, HTML koodis on puudu lõpu TAG-id </TABLE> ja </CENTER>. Neid kahte TAG-i on lihtne nt Notepad-is lisada.