PETUNIA ehk SWISS MASTER

Marek Kolk, märts 2005

 

Programm Swiss Master 4.8. on olemas ka Eesti Maleliidu kodulehel

 

Petunia ja Windows-XP vaheline probleem

Petunia töötab DOS-keskkonnas. Seoses sellega võib uuemates Windowsi operatsioonisüsteemides (nt Windows XP) olla probleeme tema tööle saamisega. Võib juhtuda, et kui käivitate programmi, siis Petunia ei loe sisse klaviatuurilt löödud käske (nt. pihuarvutitel). Siis võib proovida avada 'Control Panel' ja sealt 'Regional and Language Options' ning 'advanced' osas muuta ära 'non-Unicode' parameeter, s.t. vahetada seal olev keel mingiks teiseks, nt eesti keeleks, kui seal on inglise keel v vastupidi. Kui Petunia loeb sisse vaid osad numbrid, siis võib proovida klaviatuurilt peale panna 'Caps Lock' s.t. suurkiri. Kui see ei aita võib proovida veel klikata hiire parema klahviga Petunia ikooni peal ja saadud aknast valida 'Compatibility' ja nt panna linnuke kasti, kus saab määrata DOS-programmide töötamist vanemate operatsioonisüsteemidega. Sama asi käib programmi PROTOS kohta, mis töötab analoogiliselt Petuniale.

Uue turniiri loomine

Petunia loeb käske numbrite näol. Alati on ekraani allosas ingliskeelne tekst vastavate numbrite kohta, mida hetkel sisestada saab. Kui te avate Petunia, on ekraanil järgmised read :

AVAMENÜÜ

    1. Output ranking

    6. Change player information
    7. Input / Change tournament information
    8. Load tournament
    9. Save tournament

    10. exit

    Please select :

Käsud kirjutatakse automaatselt viimasele alumisele reale (Please select). Pärast numbri kirjutamist tuleb vajutada 'Enter' klahvi. Kui käsk läks valesti ja sellist operatsiooni teha ei saa, mida te sisestasite (nt kirjutasite '6h'), siis programm ei tee lihtsalt midagi. NB ! alati saab esilehele tagasi (v menüüs sammu tagasi) klahviga 'Esc'. Avamenüüsse ilmub käske juurde, kui täita ära turniiriandmed ja teha 1. vooru paarimine.

Uue turniiri loomiseks tuleb vajutada '7'. Ekraanile ilmub järgmine aken :

7. TURNIIRI ANDMED

    tournament name :
    tournament filename :

    number of players :
    number of rounds :
    first table :

    Rating / Buchholz / Teams : Rating

    ranking : score, rating
    withdrawn players :

    forbidden pairings :

Erinevatele ridadele saab liikuda nooltega. Esimesele reale käib turniiri nimi.
Teisele failinimi (seda ei pea siia panema, aga kui panna, siis see ei tohi olla pikem kui 8 tähte, pikema korral lihtsalt ülejäänud tähed kustutatakse).
Kolmandale reale käib mängijate arv, seda siit sisestada ei saa, vaid see muutub hiljem automaatselt, kui mängijaid sisestatakse.
Neljandale reale käib voorude arv (kohustuslik, sest kui jätate 0, siis ei ilmu avamenüüsse paarimise käsku). Voorude arvu saab hiljem muuta siit samast menüüst.
Viienda rea võib jätta nii nagu ta on (see on 1. laua number).

Rida 'Rating / Buchholz / Teams' tähendab paarimismeetodi valikut. Esimene neist on FIDE paarimissüsteem (Hollandi süsteem), mis järjestab mängijad reitingu järgi. Teine 'Buchholz' kasutab punktigruppide loomiseks mängija punkte ja vastaste punktide summat (seda ei lähe ka üldjuhul vaja, kuid mõeldud on ta turniiride jaoks, kus mängijatel puudub reiting). Viimane 'Teams' on mõeldud võistkonna võistluse jaoks. Käsureal saab seda muuta, kui esimese tähe asemele kirjutada vastava süsteemi esitäht ja siis noolega liikuda järgmisele reale.

Rida 'ranking' tähendab järjestuse kriteeriumit. Muuta saab seda nii : minna kursoriga antud reale ja parema-vaseme noolega liikuda. Esimesele kohale pannakse alati mängija skoor. Järgmistes valikutes antakse teile mängija enda reiting, progresseeruv punktisumma, Buchholzi ja Sonneberg-Bergeri koefitsient.

Real 'withdrawn players' on katkestanud mängijate stardinumbrid. Neid saab lisada mitu, kui liikuda antud reale ja vajutada 'Enter' klahvi. Viimasel reale saab lisada lubamatuid paarimisi, nt paarid, mida poliitilistel põhjustel ei tohi koostada v turniiri eripära arvestades muud võimalused.

Alati kui muudate siin menüüs andmeid, küsitakse teilt pärast 'Esc' klahvi vajutamist : kas soovite, et turniiri mängijad ja tulemused kustutatakse. Kui te teete uut faili (turniiri), siis ilmselt võib kirjutada 'y' (jah) ja 'Enter', muul juhul kindlasti 'n' ja 'Enter'.

Kui vajalikud andmed on sisestatud, siis võib tagasi minna avamenüüsse käsuga 'Esc'. Soovitavalt tuleks kohe ära teha salvestamine. Selleks valida avamenüüst '9' ja avanevas aknas kirjutada vastav faili nimi (see võib seal juba olla, kui enne avasite faili v määrasite failinime turniiriandmete all). Kui fail on olemas, küsitakse veel kinnitust, kas fail kirjutatakse üle.
NB ! Petunia ei salvesta tulemusi automaatselt ! Seda tuleb teha käsitsi. Õnneks küsitakse alati enne programmist väljumist ka üle, kas tehtud muudatused salvestada v mitte. Seega on kasulik alati väljuda avamenüüst käsuga '10', mitte aga hiirega akna ülaosast ristile vajutades.

Mängijate sisestamine

Sisestame avamenüüst '6'. Toodud aknas saab jällegi liikuda nooltega nii üles-alla kui paremale ja vasakule. Ühel real saab liikuda veel 'Tab' nupuga (nt mängija nimi, reiting, tiitel, id, maa). Esialgu on kõik read antud kujul 'Nr.#0Nr'. Need read tuleb lihtsalt üle kirjutada. Välju võib jätta tühjaks. Käsuga 'F5' lisatakse ridu (ehk mängijaid), käsuga 'F6' eemaldatakse mängija (selleks tuleb kursoriga minnna vastavale reale). Käsk 'F2' reastab mängijad reitingu järgi, veel saab 'F4' abil mängija järjestust liigutada, 'F7' järjestab mängijad juhuslikus järjestuses, 'F3' järjestab mängijad tagasi sisestamise järjekorda. Olgu märgitud, et täpitähed võivad osades arvutites vastaval konfigratsioonil puududa v kui Petunia neid teile näitab, siis hiljem tekstifailis võib selle tähe all olla mingi väga veider sümbol. Kui tähtis on väljatrükk, mitte see mis ekraanil, siis võib oma salvestatud faili arvutis üles otsida ja avada see nt NotePad-iga (v mingi muu tekstiredaktoriga) ja kirjutada vastavad nimed seal õigesti ning fail salvestada. Siis tuleb see uuesti Petunias avada ja te näete nimedes täpitähtede asemel veidraid sümbole, kuid see ei sega programmi tööd. Teine võimalus on muidugi kirjutada need tähed nt kujul '~O', '"A' või ilma täppideta.

Paarimine

Paarimiseks tuleb avamenüüst valida käsk '2'. Seejärel küsitakse tugevaima mängija värvi (esimeses voorus, 'w' - valge ja 'b' - must). Järgmisena näidatakse igas voorus 'Withdrawn from the tournament' (turniiri katkestanud mängijad), 'Forbidden pairings' (lubamatud paarid). Järgenvalt küsitakse 'Enter who looses by default' (kaotus mänguta - kui keegi jätab nt vooru vahele) stardinumbreid, sama küsitakse mänguta viigistanud ja võitnud mängijate kohta. Kui neid ei ole, siis tuleb vajutada 'Enter' klahvi. Seejärel tuleb rida 'fixed game'. Üldjuhul tuleb see tühjaks jätta, aga tähendab see ettemääratud paare. Seda võib kasutada ka nt käsitsi paarimise jaoks v kui on vaja teha kokkuleppe paar (nt hilinenud mängijate kohta) - igale reale tuleb lihtsalt sisestada mängijate stardinumbrid ja siis 'Enter'. Kui enam ei taheta paare fikseerida tuleb rida tühjaks jätta. Lõpuks küsitakse paarmisalgoritmi '1' või '2'. Nende kahe meetodi erinevus on enamasti programmeerimislaadne (algoritmi lõpetamistingimuses - s.t. kui sobivaid paare ei leita, siis millal töö lõpetatakse) ja seisneb töö erinevas kiiruses (sõltub mängijate ja voorude arvust). Siin võib kasutada mõlemat algoritmi oma tahtmise järgi, aga peaasi, et kasutataks ühte ja sama kõikides voorudes. Teine meetod võib olla mõnevõrra aeglasem, aga ainult seetõttu, et siin vaadatakse vajaduse korral rohkem paare läbi. Pärast meetodi valikut tuuakse ekraanile tulemuste sisestuse tabel. Paarimist saab muuta (või üle kirjutada, kui midagi läks valesti), kui avamenüüst valida käsk uuesti '2'. Sel juhul küsitakse teilt enne, kas te tõesti tahate paarimist muuta.

Tulemuste sisestamine ja muutmine

Tulemuste sisestuse akna saab avamenüüst käsuga '3'. Ridade vahel liigutakse noolega. Kui kõiki paare pole ekraanil näha, siis tuleb lihtsalt nooltega alla kerida ja pärast üles tagasi. Tulemusi sisestatakse numbriliste koodide abil : '1' tähendab 1-0, '2' tähendab 0-1 ja '3' viiki. Lisaks on toodud koodid edasilükatud mängude jaoks (tähega 'A' ehk 'adjourned') ja mänguta tulemuste kohta (tähega 'R'). Tulemusi saab muuta neid ülekirjutades. Vajutades mingil paaril 'F6' paaritakse antud paar lahku ja antud nimed kuvatakse ekraani allosas. Paari saab muuta käsuga 'F5', sel juhul küsitakse teilt vastavate mängijate stardinumbreid.

Kui vaja on teha operatsioone eelmiste voorudega, siis avamenüüs on selleks käsk '4' (Previous round). See käsk ilmub alles pärast teist vooru. Tagasi järgmistesse voorudesse saab käsuga '5' (Next round). Antud käskude korral on avamneüüs märge, milliste voorudega on hetkel tegemist.

Tabelid, järjestus ja printimine

Tabelite nägemiseks sisestame avamenüüst '1'. Ekraanile ilmub tabel

1. TABELID JA PRINTIMINE

    1. Ranking (Järjestus)
    2. Ranking and games (Järjestus koos vastastega)
    3. Players and title results (Tiitlite täitmised)
    4. Tournament results (Algjärjestus ja tulemused)
    5. Rating results (Reitingumuutused)
    6. Player cards (Mängijakaardid)
    7. Pairing (Voorupaarid)
    8. Cross table (Ringsüsteemi tabel)
    9. KNSB table (Tabel vastastega)

Märgime, et järjestuse tabelis on mängijad järjestatud turniiriaknas määratud kriteeriumide järgi, kuid seda kriteeriumit siin eraldi ette ei tõsteta, vaid kuvatake kõik koefitsiendid (skoor, Buchholz, Sonneberg-Berger, Pregresseeruv, Reiting, Turniiri esitlusreiting, W-We (skoor miinus ootetulemus)).

Iga tabeli juures saab paremale-vasakule liikuda nooltega ja üles-alla liikuda 'Page Up' ja 'Page Dn' klahvidega. Iga tabeli saab käsuga 'F4' välja printida. Printimiseks antakse teile 7 võimalust. Oma printeri jaoks kasutage ühte neist. Märgime, et Parallel Port tähendab vana printeri ühendust (see lai 27 auguga, mida uuematel pihuarvutitel ei pruugi enam olla). Serial Port tähendab COM-porti, ehk see 9-pulgaline. Kui teie printer ei ühildu Petuniaga, on parim võimalus kasutada viimast seitsmendat võimalust ehk printida faili. See tähendab tegelikult seda, et arvuti kõvakettale luuakse üks tesktifail ja oma tabeli saab välja printida juba tesktifailist (nt Word v NotePad). Teilt küsitakse faili nime ja see salvestatakse samasse kausta, kus asub Petunia programm.