Liigu tagasi ...

HARRY ELLO

18.08. 1927 – 10.10. 2003

Harry Ello Eesti male on kaotanud ühe oma pikaajalistest alustugedest. Lahkunud on Harry Ello, mees, kes oma 50 tegevusaasta jooksul jõudis kohtunikuna tegutseda rohkem kui 400 mitmesugusel võistlusel. Need olid väga erinevad võistlused, alates kooli- ja töökollektiivide omadest ning lõpetades üleliiduliste ja rahvusvahelistega. Aga alati iseloomustas tema tegutsemist kohusetundlikkus, nõudlikkus ja täpsus nii iseenda kui mängijate suhtes. Temast paremat sekretäri võistlusteks oli raske leida. Esimese eestlasest malekohtunikuna sai ta 1960.a. üleliidulise kategooria, 1986.a. lisandus sellele rahvusvahelise arbitri nimetus.

Harry Ello Kõigepealt proovis Harry oma maleorganisaatori võimeid Tallinna 7. Keskkoolis ja TPI-s, hiljem oli ta lühikest aega seotud Pärnu ja pikka aega Tallinna maletegevuse juhtimisega. Periooditi ütles ta oma sõna kaasa ka Eesti male juhtorganis, olles ühtekokku paarkümmend aastat vabariikliku malesektsiooni ja Maleföderatsiooni presiidiumi koosseisus. Loomulikult ei saanud H.Ello aktiivse kaasalöömiseta hakkama ka vabariiklik kohtunikekogu, mille eestseisuse liikmeks oli ta aastatel 1951-1993. Seda kõike tegi ta oma põhitöö - ökonomisti, hiljem Riikliku Ehitusuuringute Instituudi teadusosakonna juhataja igapäevatöö kõrval. Harry oli “Kalevi” auliige aastast 1978. Eesti malekohtunikud langetavad pea ega unusta oma kauaaegset head kolleegi.