Põlva suveturniir, 17.-19.08. 2007

Nr Eesnimi Reiting1234567PunkteKoef
1.   VOROBJOV, Pavel2245 1  V19 2  M13 2.5  V3 3  M6 4  V2 4.5  M5 5.5  V9   5.5   31.5
2.   METSALU, Tauno2185 1  V26 2  M16 3  V4 4  V5 4  M1 5  M6 5.5  V3   5.5   30.5
3.   KASELA, Sten2133 1  M29 2  V8 2.5  M1 3  V4 3.5  M5 4.5  V12 5  M2   5   31
4.   LAUK, Ülar2399 1  M18 2  V10 2  M2 2.5  M3 3  V7 4  M15 5  V11   5   31
5.   REMMEL, Anto2318 1  V21 2  M9 3  V12 3  M2 3.5  V3 4  V1 4.5  M8   4.5   32
6.   KÄRNER, Hillar2307 0.5  M11 1.5  V15 2.5  M14 3  V1 3.5  M12 3.5  V2 4.5  M18   4.5   30.5
7.   PUUSEPP, Kaimar2249 1  M17 1  V14 2  M11 2.5  V10 3  M4 4  V21 4.5  M12   4.5   28
8.   KANEP, Siim2249 1  V22 1  M3 2  V21 2.5  M16 3  V9 4  M13 4.5  V5   4.5   27.5
9.   SIEMER, Tambet2183 1  M27 1  V5 2  M22 3  V20 3.5  M8 4.5  V10 4.5  M1   4.5   27
10.   VAHTRA, Tuuli2117 1  V31 1  M4 2  V19 2.5  M7 3.5  V16 3.5  M9 4.5  V17   4.5   26
11.   VIIK, Juhan1955 0.5  V6 1.5  M20 1.5  V7 2  M13 3  M14 4  V16 4  M4   4   28.5
12.   REIMAN, Arvo2190 1  M28 2  V30 2  M5 3  V14 3.5  V6 3.5  M3 4  V7   4   26
13.   RAALISTE, Raivo2112 1  M32 1  V1 1.5  M17 2  V11 3  M22 3  V8 4  V20   4   24.5
14.   VARIK, Elon2019 1  V25 2  M7 2  V6 2  M12 2  V11 3  M27 4  V23   4   24.5
15.   ILVES, Jüri2141 0  V20 0  M6 1  V29 2  M26 3  M17 3  V4 4  M21   4   23.5
16.   NARUSBERG, Peep2003 1  M23 1  V2 2  M30 2.5  V8 2.5  M10 2.5  M11 3.5  V25   3.5   25.5
17.   SIIDIRÄTSEP, Endel1941 0  V7 1  M31 1.5  V13 2.5  M25 2.5  V15 3.5  M19 3.5  M10   3.5   24.5
18.   OTS, Heikki1972 0  V4 1  M24 1  V20 2  M30 2.5  V19 3.5  M25 3.5  V6   3.5   23
19.   VÕSU, Aare1889 0  M1 1  V32 1  M10 2  V27 2.5  M18 2.5  V17 3.5  M28   3.5   22
20.   MORING, Peeter1800 1  M15 1  V11 2  M18 2  M9 2  V21 3  V22 3  M13   3   26
21.   KASS, Viktor1963 0  M5 1  V27 1  M8 2  V23 3  M20 3  M7 3  V15   3   25.5
22.   RAIDLA, Johannes1952 0  M8 1  V29 1  V9 2  M24 2  V13 2  M20 3  V30   3   22.5
23.   MEDAR, Marti1599 0  V16 0.5  M26 1  V25 1  M21 2  V31 3  V28 3  M14   3   19
24.   PÄRKSON, Meinhard1797 0  -30 0  V18 1  M32 1  V22 1.5  M28 2  M31 3  V27   3   14.5
25.   JAANIMETS, Marten1605 0  M14 1  V28 1.5  M23 1.5  V17 2.5  M26 2.5  V18 2.5  M16   2.5   22
26.   POOM, Mati1864 0  M2 0.5  V23 1  M28 1  V15 1  V25 2  M29 2.5  M32   2.5   20
27.   KOMLEV, Heino1827 0  V9 0  M21 1  V31 1  M19 2  V30 2  V14 2  M24   2   21
28.   POPMAN, Gennadi1873 0  V12 0  M25 0.5  V26 1.5  M29 2  V24 2  M23 2  V19   2   20.5
29.   KOEMETS, Aivar1793 0  V3 0  M22 0  M15 0  V28 1  M32 1  V26 2  V31   2   19
30.   TOMINGA, Eke1521 1  +24 1  M12 1  V16 1  V18 1  M27 1.5  V32 1.5  M22   1.5   20
31.   TOBRE, Andres1753 0  M10 0  V17 0  M27 1  V32 1  M23 1.5  V24 1.5  M29   1.5   19
32.   TOMINGA, Ago1617 0  V13 0  M19 0  V24 0  M31 0  V29 0.5  M30 1  V26   1   18