Tabel, algjärjestus

Tabel, lõppjärjestus

Tabel, klassikaline

Paremusjärjestus

Paarid

Reitingumuutused

, .

nr nimi reitingreitingpunkte1.2.3.4.5.6.7.
1. EST  HOLVASON, Juri   2205 2129 2 v 33 : 0 v 20 : 0 m 51 : ½ v 61 : 0 m 41 : 0 v 10 : ½ m 24 : 1
2. EST  ORAVA, Aleksander   1980 1844 3.5 m 72 : ½ m 76 : ½ v 53 : 0 m 63 : ½ v 43 : ½ m 12 : 1 v 26 : ½
3. EST  NARVA, Triin   2043 1895 5.5 v 35 : 1 v 21 : ½ m 54 : 1 v 64 : 1 m 44 : 0 v 13 : 1 m 74 : 1
4. EST  LAPIDUS, Mark   2109 1946 4.5 v 36 : 1 v 77 : 0 m 55 : 0 v 65 : 1 m 45 : 1 v 14 : 1 m 27 : ½
5. EST  KORBAN, Katrina   1842 1751 6 m 37 : 1 m 22 : 1 v 56 : 1 m 66 : ½ v 46 : 1 m 15 : 1 v 28 : ½
6. EST  LADVA, Ottomar   2043 1902 6 m 38 : 0 m 23 : 1 v 57 : 1 m 67 : 1 v 47 : 1 m 81 : 1 v 29 : 1
7. EST  SAGADIJEVA, Anna   1666 2042 4.5 v 39 : 1 v 78 : 0 m 58 : ½ v 68 : 1 m 48 : 0 v 17 : 1 m 30 : 1
8. EST  CHUKAVIN, Kirill   1560 0 3 v 40 : 0 v 79 : 0 m 59 : 0 v 69 : 1 m 49 : 1 v 18 : 0 m 31 : 1
9. EST  NARVA, Mai   1690 1519 6.5 m 73 : 1 m 80 : ½ v 60 : 1 m 70 : 1 v 50 : 1 m 19 : 1 v 32 : 1
10. EST  VIRGUS, Andrei   1907 1425 1.5 m 51 : ½ v 61 : ½ m 41 : 0 m 33 : 0 v 24 : 0 m 1 : ½ v 20 : 0
11. EST  TSHELNOKOVA, Polina   1277 0 1 v 52 : 0 m 62 : 0 v 42 : 0 v 34 : 0 m 25 : 1 v 71 : 0 m 75 : 0
12. EST  NIKULIN, Oleg   1812 0 1 v 53 : 0 m 63 : 0 v 43 : ½ v 72 : ½ m 26 : 0 v 2 : 0 m 76 : 0
13. EST  KRUSHATINA, Anna   1445 0 1 m 54 : 0 v 64 : 0 m 44 : 0 m 35 : 0 v 74 : 1 m 3 : 0 v 21 : 0
14. EST  IVANOV, Gleb   1634 0 0 m 55 : 0 v 65 : 0 m 45 : 0 m 36 : 0 v 27 : 0 m 4 : 0 v 77 : 0
15. EST  ORLOVA, Kristina   1372 0 1 v 56 : 0 m 66 : 0 v 46 : 0 v 37 : ½ m 28 : ½ v 5 : 0 m 22 : 0
16. EST  FEDOROV, Artem   1765 0 3 v 57 : 1 m 67 : 1 : v 38 : 0 m 29 : 1 : :
17. EST  LITVINOVA, Darja   1361 0 0 m 58 : 0 v 68 : 0 m 48 : 0 m 39 : 0 v 30 : 0 m 7 : 0 v 78 : 0
18. EST  IVANOV, Platon-Jaan   1408 0 1 m 59 : 0 v 69 : 0 : m 40 : 0 : m 8 : 1 v 79 : 0
19. EST  MOISEEVA, Anastasia   1284 0 4 v 60 : 1 m 70 : 1 v 50 : 0 v 73 : 1 m 32 : 1 v 9 : 0 m 80 : 0
20. POL  KLIM, Kamil   0 2262 4.5 v 24 : 1 m 1 : 1 v 33 : 0 v 51 : ½ m 61 : 1 v 41 : 0 m 10 : 1
21. POL  WISNIOWSKA, Klaudia   0 1979 6 v 74 : 1 m 3 : ½ v 35 : 1 v 54 : 1 m 64 : 1 v 44 : ½ m 13 : 1
22. POL  DELEKTA, Anna   0 1648 4 m 28 : 1 v 5 : 0 m 37 : 1 m 56 : 0 v 66 : 0 m 46 : 1 v 15 : 1
23. POL  KOITKA, Jakub   0 1746 4 m 29 : 1 v 6 : 0 m 38 : 0 m 57 : ½ v 67 : 1 m 47 : ½ v 81 : 1
24. FIN  POHJALA, Henri   2262 2164 2.5 m 20 : 0 v 51 : 0 m 61 : 1 v 41 : ½ m 10 : 1 m 33 : 0 v 1 : 0
25. FIN  WENDELIN, Melanie   1308 0 0 v 75 : 0 m 52 : 0 v 62 : 0 m 42 : 0 v 11 : 0 v 34 : 0 m 71 : 0
26. FIN  KIUTTU, Roope   2297 2168 6 v 76 : 1 m 53 : 1 v 63 : ½ m 43 : 1 v 12 : 1 v 72 : 1 m 2 : ½
27. FIN  EBELING, Daniel   2055 1947 5 m 77 : 1 v 55 : ½ m 65 : 1 v 45 : ½ m 14 : 1 m 36 : ½ v 4 : ½
28. FIN  TUMANOVA, Irina   1596 1590 2 v 22 : 0 m 56 : ½ v 66 : ½ m 46 : 0 v 15 : ½ v 37 : 0 m 5 : ½
29. FIN  LINDHOLM, Jere   1481 0 0 v 23 : 0 m 57 : 0 v 67 : 0 m 47 : 0 v 16 : 0 v 38 : 0 m 6 : 0
30. FIN  LARIONOVA, Katarina   1442 0 2.5 m 78 : 0 v 58 : ½ m 68 : ½ v 48 : 0 m 17 : 1 m 39 : ½ v 7 : 0
31. FIN  TUMANOV, Dmitri   1655 1764 4.5 m 79 : ½ v 59 : ½ m 69 : ½ v 49 : 1 m 82 : 1 m 40 : 1 v 8 : 0
32. FIN  KALLELA, Elli   1475 0 0 v 80 : 0 m 60 : 0 v 70 : 0 m 50 : 0 v 19 : 0 v 73 : 0 m 9 : 0
33. LTU  NARMONTAS, Matas   0 2360 6 m 1 : 1 v 41 : 1 m 20 : 1 v 10 : 1 m 51 : 0 v 24 : 1 m 61 : 1
34. LTU  BALCAITE, Agne   0 1889 4 v 71 : 1 m 42 : 0 v 75 : ½ m 11 : 1 v 52 : ½ m 25 : 1 v 62 : 0
35. LTU  NAVICKAITE, Sandra   0 1716 2 m 3 : 0 v 44 : 0 m 21 : 0 v 13 : 1 m 54 : 0 v 74 : 1 m 64 : 0
36. LTU  VAICEKAUSKAS, Gytis   0 1876 4 m 4 : 0 v 45 : 1 m 77 : ½ v 14 : 1 m 55 : 1 v 27 : ½ m 65 : 0
37. LTU  LEPESKAITE, Migle   0 1782 3 v 5 : 0 m 46 : 0 v 22 : 0 m 15 : ½ v 56 : 1 m 28 : 1 v 66 : ½
38. LTU  STREMAVICIUS, Titas   0 1822 6.5 v 6 : 1 m 47 : 1 v 23 : 1 m 16 : 1 v 57 : ½ m 29 : 1 v 67 : 1
39. LTU  VAICEKAUSKAITE, Aiste   0 0 2 m 7 : 0 v 48 : 0 m 78 : 0 v 17 : 1 m 58 : ½ v 30 : ½ m 68 : 0
40. LTU  MUKOVOZ, Dino   0 0 3.5 m 8 : 1 v 49 : 1 m 79 : 0 v 18 : 1 m 59 : 0 v 31 : 0 m 69 : ½
41. RUS  PAKHOMOV, Egor   0 2371 5.5 m 61 : 1 m 33 : 0 v 10 : 1 m 24 : ½ v 1 : 1 m 20 : 1 v 51 : 1
42. RUS  KORCHAGINA, Viktoria   0 2172 5.5 v 62 : 1 v 34 : 1 m 11 : 1 v 25 : 1 m 71 : 1 v 75 : 0 m 52 : ½
43. RUS  NEDOSTUP, Daniil   0 1807 1.5 v 63 : 0 v 72 : 0 m 12 : ½ v 26 : 0 m 2 : ½ v 76 : 0 m 53 : ½
44. RUS  BELENKAYA, Dina   0 2074 6 m 64 : ½ m 35 : 1 v 13 : 1 m 74 : 1 v 3 : 1 m 21 : ½ v 54 : 1
45. RUS  ANDRIYANOV, Ivan   0 0 1.5 m 65 : 0 m 36 : 0 v 14 : 1 m 27 : ½ v 4 : 0 m 77 : 0 v 55 : 0
46. RUS  PAVLOVA, Anna-Maria   0 1728 4.5 v 66 : 1 v 37 : 1 m 15 : 1 v 28 : 1 m 5 : 0 v 22 : 0 m 56 : ½
47. RUS  EMDIN, Mark   0 1946 4.5 v 67 : 1 v 38 : 0 m 81 : 1 v 29 : 1 m 6 : 0 v 23 : ½ m 57 : 1
48. RUS  STYAZHKINA, Anna   0 2059 6.5 m 68 : 1 m 39 : 1 v 17 : 1 m 30 : 1 v 7 : 1 m 78 : ½ v 58 : 1
49. RUS  PRENAS, Yanis   0 0 1 m 69 : ½ m 40 : 0 v 82 : 0 m 31 : 0 v 8 : 0 m 79 : 0 v 59 : ½
50. RUS  USHAKOVA, Ekaterina   0 0 5.5 v 70 : 1 v 73 : 1 m 19 : 1 v 32 : 1 m 9 : 0 v 80 : 1 m 60 : ½
51. LAT  REIMANIS, Ritvars   2210 2100 4 v 10 : ½ m 24 : 1 v 1 : ½ m 20 : ½ v 33 : 1 v 61 : ½ m 41 : 0
52. LAT  NI, Viktorija   2201 2188 5 m 11 : 1 v 25 : 1 m 71 : 1 v 75 : 1 m 34 : ½ m 62 : 0 v 42 : ½
53. LAT  KANTANS, Toms   2338 2298 5 m 12 : 1 v 26 : 0 m 2 : 1 v 76 : 1 m 72 : 1 m 63 : ½ v 43 : ½
54. LAT  OTIKOVA, Elina   1819 0 3.5 v 13 : 1 m 74 : 1 v 3 : 0 m 21 : 0 v 35 : 1 v 64 : ½ m 44 : 0
55. LAT  BERNOTAS, Arturs   2086 2037 4.5 v 14 : 1 m 27 : ½ v 4 : 1 m 77 : ½ v 36 : 0 v 65 : ½ m 45 : 1
56. LAT  MATISONE, Dana   1790 0 3 m 15 : 1 v 28 : ½ m 5 : 0 v 22 : 1 m 37 : 0 m 66 : 0 v 46 : ½
57. LAT  SERDJUKS, Makss   1931 0 3 m 16 : 0 v 29 : 1 m 6 : 0 v 23 : ½ m 38 : ½ m 67 : 1 v 47 : 0
58. LAT  GOLUBEVA, Marija   1850 0 3.5 v 17 : 1 m 30 : ½ v 7 : ½ m 78 : 0 v 39 : ½ v 68 : 1 m 48 : 0
59. LAT  TOKRANOVS, Dmitrijs   1950 0 5.5 v 18 : 1 m 31 : ½ v 8 : 1 m 79 : ½ v 40 : 1 v 69 : 1 m 49 : ½
60. LAT  LIMANOVSKA, Elizabete   1850 0 3 m 19 : 0 v 32 : 1 m 9 : 0 v 80 : 0 m 73 : ½ m 70 : 1 v 50 : ½
61. SWE  FORSBERG, Timmy   2107 1885 2 v 41 : 0 m 10 : ½ v 24 : 0 m 1 : 1 v 20 : 0 m 51 : ½ v 33 : 0
62. SWE  AGREST, Inna   2330 2148 5 m 42 : 0 v 11 : 1 m 25 : 1 v 71 : 1 m 75 : 0 v 52 : 1 m 34 : 1
63. SWE  VAARALA, Eric   2178 2021 5 m 43 : 1 v 12 : 1 m 26 : ½ v 2 : ½ m 76 : ½ v 53 : ½ m 72 : 1
64. SWE  ASTROM, Linda   1919 1735 4 v 44 : ½ m 13 : 1 v 74 : 1 m 3 : 0 v 21 : 0 m 54 : ½ v 35 : 1
65. SWE  KENNESKOG, Theodor   1885 0 3.5 v 45 : 1 m 14 : 1 v 27 : 0 m 4 : 0 v 77 : 0 m 55 : ½ v 36 : 1
66. SWE  BENGTSSON, Jessica   1702 1748 4.5 m 46 : 0 v 15 : 1 m 28 : ½ v 5 : ½ m 22 : 1 v 56 : 1 m 37 : ½
67. SWE  TJARNEMO, Jonas   1536 0 1 m 47 : 0 v 16 : 0 m 29 : 1 v 6 : 0 m 23 : 0 v 57 : 0 m 38 : 0
68. SWE  KRAEMER, Ina   1410 0 2.5 v 48 : 0 m 17 : 1 v 30 : ½ m 7 : 0 v 78 : 0 m 58 : 0 v 39 : 1
69. SWE  JOGSTAD, Martin   1434 0 3.5 v 49 : ½ m 18 : 1 v 31 : ½ m 8 : 0 v 79 : 1 m 59 : 0 v 40 : ½
70. SWE  DAHLQVIST, Malva   1020 0 1 m 50 : 0 v 19 : 0 m 32 : 1 v 9 : 0 m 80 : 0 v 60 : 0 m 73 : 0
71. EST  HANZATJAN, Elvira   1728 1778 2 m 34 : 0 m 75 : 0 v 52 : 0 m 62 : 0 v 42 : 0 m 11 : 1 v 25 : 1
72. LTU  KLABIS, Rokas   0 1965 3 v 2 : ½ m 43 : 1 v 76 : 1 m 12 : ½ v 53 : 0 m 26 : 0 v 63 : 0
73. LTU  MESKENAITE, Rugile   0 0 3 v 9 : 0 m 50 : 0 v 80 : ½ m 19 : 0 v 60 : ½ m 32 : 1 v 70 : 1
74. FIN  PELTONIEMI, Milla   0 0 0 m 21 : 0 v 54 : 0 m 64 : 0 v 44 : 0 m 13 : 0 m 35 : 0 v 3 : 0
75. POL  WARAKOMSKA, Anna   0 2185 5.5 m 25 : 1 v 71 : 1 m 34 : ½ m 52 : 0 v 62 : 1 m 42 : 1 v 11 : 1
76. POL  CHOMSKI, Maciej   0 1849 3 m 26 : 0 v 2 : ½ m 72 : 0 m 53 : 0 v 63 : ½ m 43 : 1 v 12 : 1
77. POL  MUSIALKIEWICZ, Jan   0 2147 5 v 27 : 0 m 4 : 1 v 36 : ½ v 55 : ½ m 65 : 1 v 45 : 1 m 14 : 1
78. POL  WOZNIAK, Mariola   0 1617 6.5 v 30 : 1 m 7 : 1 v 39 : 1 v 58 : 1 m 68 : 1 v 48 : ½ m 17 : 1
79. POL  LANKOF, Piotr   0 1439 5 v 31 : ½ m 8 : 1 v 40 : 1 v 59 : ½ m 69 : 0 v 49 : 1 m 18 : 1
80. POL  MALINOWSKA, Monika   0 0 5 m 32 : 1 v 9 : ½ m 73 : ½ m 60 : 1 v 70 : 1 m 50 : 0 v 19 : 1
81. EST  KARASSEV, Vladislav   1677 0 0 : : v 47 : 0 : : v 6 : 0 m 23 : 0
82. EST  BONDAR, Daniil   1288 0 1 : : m 49 : 1 : v 31 : 0 : :