EOK KORRALDUS

31. jaanuar 2005. a. Nr.

Maletreenerite kutsekvalifikatsioonikomisjoni kinnitamine

Võttes aluseks Kutseseaduse (RT I 2001, 3, 7; RT I 2002, 61, 375; RT I 2003, 13, 68; RT I 2003, 83, 559) põhjal tegutseva Kultuuri Kutsenõukogu otsuse omistada Eesti Olümpiakomiteele treenerite kutset omistava organi staatus ja sellest tuleneva kohustuse luua kutsekvalifikatsiooni omistamise komisjonid

Kinnitada

Eesti Maleliidu (EML) poolt esitatud treenerite kutsekvalifikatsiooni omistamise komisjon (kutsekomisjon) järgmises koosseisus:

1. Hendrik OLDE EML juhatuse esimees
2. Kalle KIIK EML koondvõistkonna vanemtreener
3. Jüri HANSEN Paide LV Haridusameti juhataja, tööandjate esindaja
4. Aare KÜLAOTS Paikuse Põhikooli direktor
5. Leonid PELEŠEV MK Maletäht treener
6. Jaan LOKO Tartu Ülikool, kõrgkoolide esindaja
7. Kersti RODES Kutsekvalifikatsiooni SA esindaja
8. Toomas TÕNISE EOK esindaja

Mart Siimann
President

Koopia:
Eesti Maleliit
Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus