Euroopa meistrivõistlustega sai Paul Keres 100 maleaasta ilusa punkti!

EM

14.-18.12.2016 tegime üheskoos Tallinnas Euroopa kiir- ja välkmale meistrivõistlused, millest võttis osa üle 550 maletaja 28st riigist. See oli esimene kord, kui pidime hakkama saama nii suure maleürituse korraldamisega Eestis. Koos saime sellega väga hästi hakkama, mida kinnitasid ka võistluste pidulikul lõpetamisel Euroopa Maleliidu esindaja Peter Pisk ja EM-i peakohtunik Stephane Escafre.

Ma tänan kõiki abilisi, toetajaid, EML-i nõukogu liikmeid, vabatahtlikke, kohtunikke, kes nõu ja jõuga aitasid kaasa EM-i õnnestumisele.

Tahan nimeliselt tänada Andres Ammast, Georg Abozenkot, Aivo Hommikut, Küllike Jaamat, Erik Jegersit, Kelli Juhkentali, Kärt Kallastet, Meelis Kubitsat, Andres Karbat, Sten Kaselat, Marek Kolki, Ken Koorti, Andrei Korobeinikut, Inga Kupp-Silbergi, Eiki Lehemetsa, Siret Loosi, Kristel Meost, Carolain Merit, Peep Narusbergi, Askold Nassarit, Marika Ojakääru, Maria Olmanni, Triin Oldet, Svetlana Pritulinat, Aksel Reid, Rein Ruusi, Jane Siimso-Merivood, Tarmo Tuult, Svetlana Zaynetdinovat, Karin Weissbachi – te panustasite ja aitasite kuni lõpuni, et tulemus oleks maksimaalne.

Tänan oma lähedasi ja lapsi, kes on väga mõistvalt suhtunud EM-i ettevalmistusse, sest viimased kolm kuud enne EM-i on olnud ajaliselt väga kiired.

Teie kaasabil sai kogu aasta kestnud Paul Keres 100 malefestival ilusa ja väärilise punkti. Aitäh teile kõigile, te olete suurepärased!

Ilusat saabuvat jõuluaega ja uute väljakutseteni,

 

Hendrik Olde

Eesti Maleliidu juhatuse nimel