IN MEMORIAM

ALEKSANDER HILDEBRAND

24.12. 1921 - 03.08. 2005

Raske haiguse tagajärjel suri tuntuim eestlasest maleülesannete koostaja Aleksander Hildebrand. Hildebrand sündis Tallinnas, kuid läks 1944. aastal elama Rootsi. 1949. aastal oli ta üks Välis-Eesti Maleliidu asutajaid. 1977. aastal sai Hildebrand rahvusvahelise meistri tiitli kompositsioonmales, tema ülesanded ilmusid paljudes (male)ajakirjades ja ajalehtedes ning pälvisid tunnustust mitmetel rahvusvahelistel konkurssidel. Maleajakirjanikuna oli ta ligi 40 aastat ajakirja «Tidskrift för Schack» etüüdide osakonna toimetaja. Pärast Eesti taasiseseisvumist külastas ta korduvalt ja regulaarselt oma sünnimaad ning suhtles aktiivselt siinsete maletajatega.

Avaldame kaastunnet lahkunu omastele.