Eesti 2004 a. parimate maletajate valimised

Küsitlus   Lisaselgitused ja sportlikud tulemused   Doc

Küsitlus kestab vaid kuni 19. detsembri hilisõhtuni !

Läheneb spordiaasta 2004 lõpp ja taas on aeg valida aasta parimaid maletajaid. Käesoleval aastal valib Eesti Maleliit parimad kolme erineva hääletusvooru tulemuste liitmisel.

2004. aasta maleliste saavutuste põhjal valivad kolm erinevat valijategruppi - rahvas, Eesti Maleliidu liikmesklubid ja Eesti Maleliidu juhatus - häälte summeerimise teel aasta meesmaletaja, aasta naismaletaja, aasta noormaletajad (noormees ja neiu), aasta maletreeneri ja aasta maleajakirjaniku.

Meie kodulehel oleva internetihääletuse tulemustest arvestatakse sama IP-aadressilt tulnud vastustest ainult esimest komplekti. Sellepärast tuleks kogu ankeet täita korraga, sest hilisemad tulemused ei lähe enam arvesse. Iga sportlase kohta on eraldi lehel toodud ka lühiülevaade tema tähtsamatest aastatulemustest.