EESTI RAHA TÄHED - Paul Keres

[ Raadio Ööülikool ]

26. detsembril oli Vikerraadios Ülo Tuuliku poolt esitletud loeng Paul Keresest. Hetkel saade veel helisalves järelkuulamiseks lisatud ei ole, aga tasub jälgida Raadio Ööülikooli lehte, kuna kõik tesied loengud on sinna lisatud.