Eesti malekohtuniku käsiraamat

Eesti Maleliidu kohtunikekogu poolt valmis Eesti malekohtuniku käsiraamat, kokku 112 lk. See sisaldab eestikeelset FIDE malekoodeksit, turniirimäärusi, reitingu- ja tiitlimäärusi, ðveitsi süsteemi reegleid, kohtunike litsentside infot ja muid abimaterjale turniiride läbiviimiseks. Paljud materjalid on üleval ka meie kodulehel male mängureeglite sektsioonis. Iga maleklubi saab ühe raamatu tasuta. Huvi korral tuleks infot küsida Eesti Maleliidu kontorist.