FIDE kohtunikelitsentsi uued reeglid

inglisekeelne pdf

FIDE annab teada, et Krakovi kongressil võeti vastu uued FIDE kohtunike litsentside reeglid, mis hakkavad kehtima 1. jaanuarist aastal 2013 (seega siis rohkem kui aasta pärast).

 

 

Uute reeglite järgi ei lähe turniir FIDE reitinguarvestusse enne, kui kõigil turniiriga seonduvatel kohtunikel on kehtiv litsents. Kohtunike litsents on aga kehtiv, kui selle eest on FIDE'le tasutud järgmise skaala alusel:

rahvusvahelist kohtunikutiitlit mitteomavad kohtunikud : 20 eurot,

D-kategooria kohtunikud (enamus, kes Eestis omavad rahvusvahelist kohtunikutiitlit): IA 100 eurot ja FA 80 eurot,

C-kategooria kohtunikud: IA 160 eurot ja FA 120 eurot.

Siit edasi, A- ja B kategooria kohtunikud (IA, FA) maksavad veel rohkem, aga neid hetkel Eestis ei ole. Litsents on eluaegne, kuid peab arvestama, et ainult siis, kui vahepeal ei kaotata "aktiivsust" (see viimane kehtib IA ja FA jaoks, tiitlita kohtuniku jaoks sellist mõistet nagu aktiivsus hetkel veel ei ole).

Vahepeal mitteaktiivseks tunnistatud kohtunik peab aktiivsuse taastamiseks oma litsentsi eest maksma uuesti täishinna. Kohtunik kaotab aktiivsuse, kui kahe aasta jooksul FA ei ole kohtunik ühelgi FIDE reitignuarvestusse mineval turniiril ja IA ei ole kahe aasta jooksul kohtunik ühelgi rahvusvahelise tähtusega võistlusel.