Moodustati EML-i eetikakomisjon ning treenerite nõukogu!

Eesti Maleliidu juhatus kinnitas 6. jaanuaril 2018 Eesti Maleliidu eetikakomisjoni ning treenerite nõukogu. EML-i eetikakomisjoni liikmed on Evelyn Jõgi (Rahandusministeerium), Maie Kotka (psühholoog, K. J. Petersoni Gümnaasium), Daimar Liiv (kohtunik, Tallinna Halduskogus) ja Olavi-Jüri Luik (vandeadvokaat, Advokaadibüroo LEXTAL). Treenerite nõukogusse kuuluvad EKR 7 (meistertreener) kutset omavad teenekad treenerid Ervin Liebert (SK Reval-Sport), Leonid Pelešev (SK Maletäht), Aksel Rei (Tartu SS Kalev) ja Tõnu Truus (T.Truusi MKK) ning EKR 6 (vanemtreener) kutset omav Eesti noortekoondise treener Rainer Raud (MTÜ Vabaettur).

Eestikakomisjoni esmaseks ülesandeks on EML-i eetikakoodeksi välja töötamine. Treenerite nõukogu kaasatakse nõuandva organina protsessidesse, mis puudutavad koondiste komplekteerimist, treenerite ja klubide vahetust, täiendkoolitusi ja teisi treeneritöö valdkonnaga seotud küsimusi.