RIIGIKOHUS EI VÕTNUD MENETLUSSE SK DIAGONAAL KASSATSIOONKAEBUSI

Riigikohtu 31.08.2005.a. määrusega ei võetud menetlusse EML endise liikme spordiklubi Diagonaal kassatsioonkaebusi. Nimelt oli SK Diagonaal vaidlustanud Tallinna Ringkonnakohtu otsused, mille kohaselt jäeti muutmata Tallinna Linnakohtu otsused.

Käesolevaga lühidalt ülalnimetatud kohtuasjadest.

1. SK Diagonaal esitas Tallinna Linnakohtule hagi EML juhatuse 26.03.2003.a. otsuse kehtetuks tunnistamiseks. EML juhatuse otsusega tühistati Eesti 2003.a. kuni 14-aastaste neidude meistrivõistluste partii Golubenko-Vahtra uuesti jätkatud partii tulemus ½:½ ning kinnitati partii tulemuseks 0:1 Vahtra kasuks (nii nagu partii ka tegelikult lõppes).

Nii Tallinna Linnakohus kui Tallinna Ringkonnakohus leidsid, et alust SK Diagonaal hagi rahuldamiseks ei ole ning EML juhatuse otsus jäi jõusse.

2. SK Diagonaal esitas Tallinna Linnakohtule hagi EML juhatuse 06.08.2003.a. otsuse kehtetuks tunnistamiseks. Nimetatud otsusega kehtestas EML juhatus kodakondsuse nõuded Eesti esindamiseks rahvusvahelistel tiitlivõistlustel. EML juhatuse otsusega anti teatud tingimustel võimalus ka kodakondsuseta isikutel Eestit esindada.

SK Diagonaal vaidlustas juhatuse otsuse, kuna leidis, et EML juhatus ei ole õigustatud keelama mittekodanikest maletajate osalemist Eesti rahvuskoondise koosseisus.

Tallinna Linnakohtu ja Ringkonnakohtu otsuste kohaselt on EML juhatuse pädevuses kriteeriumide määramine osalemisele Eesti rahvuskoondise koosseisus rahvusvahelistel tiitlivõistlustel. Kohtud leidsid, et EML juhatuse otsus tuleb tühistada selles osas, mis andis EML juhatusele võimaluse määrata Eesti rahvuskoondise koosseisu isikuid, kel puudub kodakondsus. Kohus leidis, et kohaldamisele kuuluvad spordiseaduses sätestatud põhimõtted, mille kohaselt saavad Eesti rahvuskoondise koosseisus osaleda vaid Eesti kodanikud.

Ehkki formaalselt sai SK Diagonaal selles vaidluses osalise võidu (EML juhatuse otsus osaliselt tühistati), oli tegemist siiski otsusega, mis spordiklubile Diagonaal kuidagi ei sobinud (seepärast esitati ka apellatsioon- ja kassatsioonkaebus).

Kokkuvõttes võib öelda, et SK Diagonaal tegi EML juhatuse otsust vaidlustades "karuteene" nn halli passiga noormaletajatele, sest kohtuotsuste kohaselt saavad Eestit rahvuskoondise koosseisus rahvusvahelistel tiitlivõistlustel esindada siiski vaid Eesti kodanikud.

P.S. Tõe huvides peame vajalikuks siinkohal märkida, et maleklubi Olympic hagi alusel olid nii Tallinna Linnakohus kui Tallinna Ringkonnakohus juba varasemas menetluses otsustanud, et Eestit saavad rahvuskoondise koosseisus rahvusvahelistel tiitlivõistlustel esindada vaid Eesti kodanikud.

Täname Marko Siili, kes on kõikides kohtuvaidlustes esindanud Eesti Maleliidu huve ning teinud seda tulemuslikult.