Ottomar Ladva ja Mai Narva said 2015. a I pa spordistipendiumi

Kultuuriminister allkirjastas käskkirja, millega eraldati sportlastele 2015. aasta I poolaasta riiklikud spordistipendiumid. Eesti Maleliit esitas taotluse stipendiumi määramiseks kahele andekale noormaletajale – Ottomar Ladvale ja Mai Narvale, kes mõlemad täitsid 2014. aastal rahvusvahelise meistri normi ning esinesid edukalt rahvusvahelistel tiitlivõistlustel. Mõlemad noormaletajad said stipendiumi summas 840 eurot.

Lisaks riiklikule stipendiumile eraldati aasta alguses Mai Narvale EML-i taotlusel ka Vabariigi Presidendi abikaasa allfondi “Noore sportlase preemia” summas 2100 eurot. Eesti Kultuurkapital on kahes viimases jaotuses eraldanud stipendiumid Anastasia Sinitsõnale, Margareth Oldele ja Kirill Chukavinile summas 650 eurot. Kultuurkapitali teeneka sporditegelase toetus eraldati Ervin Liebertile (M. Narva treener) ja Leonid Peleševile (A. Sinistõna treener).

Palju õnne toetuse saajatele ja edu noortele sportlike eesmärkide saavutamisel!