Tatjana Fomina – WGM, Marek Kolk – IA ja Askold Nassar - FA

www.fide.com

Maleolümpia ajal Norras toimunud 85. FIDE kongressil kinnitati uued tiitlid maletajatele, kohtunikele ja organisaatoritele. Teiste hulgas kinnitati naiste rahvusvahelise suurmeistri nimetus (WGM) Tatjana Fominale, kes täitis kaks normi Euroopa naisseenioride meistriks tulles (2014. ja 2012. aastal) ning kolmanda normi saavutas 1994. aastal Leningradis võisteldes. Rahvusvahelise kohtuniku (IA) nimetus omistati Marek Kolkile ning FIDE kohtuniku (FA) tiitli omanikuks sai Askold Nassar.

Maleolümpial võistlemine oli edukaks eelkõige meie noortele. FM Ottomar Ladva täitis meeste esimesel laual võisteldes rahvusvahelise meistri (IM) normi (6,5 punkti 11st) ning temale peaks tiitli omistama järgmisena toimuv FIDE presidendi nõukogu. Samuti täitis naiste rahvusvahelise meistri normi (WIM) Mai Narva, kes võistles edukalt naiskonna esimesel laual (6,5 punkti 11st). Kuna maleolümpial normi täitmine tähendab sisuliselt kahte tiitlinormi korraga (norm 20st partiist), siis Maile on tiitli omistamiseks vajalik veel vaid ühe normi täitmine.

Väga hea tulemuse maleolümpial mängis välja IM Tarvo Seeman meeskonna teisel laual, saavutades 9,5 punkti 11st võimalikust. Selle tulemusega jagas T. Seeman olümpial enim punkte saanud võistlejate pingereas 1.-3. kohta. Paraku jäi Tarvol viimasest vajalikust GM normist puudu, sest tema vastaste keskmine reiting oli veidi alla FIDE regulatsioonis kehtestatud piiri. Siinjuures tuleb märkida, et nimetatud kolm võistlejat mängisid maleolümpial kaasa kõikides partiides.

Palju õnne uutele tiitliomanikele ning edukalt võistlenud maletajatele! Suur tänu suurmeister Kaido Külaotsale, kes treenerina aitas ette valmistada meeskonna ja naiskonna mängijaid ning Ailar Ladvale, kes lisaks naiskonna kapteni rollile täitis ka Eesti delegatsiooni juhi ülesandeid!