EESTI MALELIIDU ÜLDKOOSOLEK

EML-i liikmesklubid | üldkoosoleku kutse

Eesti Maleliidu liikmesklubide üldkoosolek toimub 22. märtsil 2014. aastal Tallinnas, algusega kell 12.00. Üldkoosolek toimub Paul Kerese Malemajas (aadressil: Vene tn. 29, Tallinn). EML-i liikmeskonda kuulub 43 klubi.

Üldkoosoleku päevakord:

  1. Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitamine;
  2. Koosoleku reglemendi kinnitamine;
  3. EML 2013. a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande kinnitamine;
  4. EML audiitori järeldusotsuse kinnitamine;
  5. Eesti Maleliidu nõukogu liikmete arvu määramine;
  6. Eesti Maleliidu nõukogu liikmete määramine;
  7. Eesti Maleliidu 2015. aasta liikmemaksu, sisseastumismaksu ja litsentsitasude kinnitamine;
  8. Eesti Maleliidu arengukava kinnitamine.