2014.a Euroopa noorte kiir- ja välkmale MV-d toimuvad Eestis!

euroopa meistrivõistluste medalid | Euroopa Maleliit

Euroopa Maleliidu juhatus otsustas Jeruusalemmas toimunud koosolekul, et 2014. aasta Euroopa noorte kiir– ja välkmale meistrivõistluste korraldusõigus antakse Eestile.

Viimased kuus aastat on Eesti noormaletajad osalenud väga edukalt Euroopa meistrivõistlustel kiir- ja välkmales, kust on võidetud kokku üle kolmekümne medali. 2013. aastal oli Eesti Maleliidu delegatsioon noorte Euroopa meistrivõistlustel läbi aegade suurim ning delegatsiooni kuulus üle 50-ne inimese. Kuna meie lapsed on edukalt osalenud aastaid rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ning viimased noorte rahvusvahelised tiitlivõistlused toimusid Eestis eelmisel sajandil, siis see sai ka otsustavaks tõukeks Euroopa noorte kiir-ja välkmale meistrivõistluste korraldusõiguse taotlemisel.

Võistluse korraldusõiguse taotlemisel oli positiivseks asjaoluks ka Eesti Maleliidu poolt 2013. aasta sügisel Tallinnas korraldatud 84. FIDE kongress. Kongressi läbiviimise taset hinnati väga heaks ning kõik külalised jäid meie korraldusega rahule.

Euroopa noorte kiir- ja välkmale meistrivõistluste programmi kuuluvad järgmised võistlused: EM kiirmales kuues erinevas vanuseklassis (U8, U10, U12, U14, U16 ja U18), EM välkmales kolmes vanuseklassis (U10, U14 ja U18) ning kiirmale meistrivõistlused absoluutarvestuses. Võistlused individuaalarvestuses toimuvad eraldi noormeestele ja neidudele. Samuti toimuvad Euroopa noorte võistkondlikud meistrivõistlused kiirmales vanuseklassidele U10, U14 ja U18, kus võistkonna suuruseks on kuni 6 last.

Euroopa noorte kiir-ja välkmale meistrivõistlused on planeeritud korraldada Tallinnas. Võistlused toimuvad 19.-24. augustil 2014 ning võistlustele ootame kuni 500 välisvõistlejat, treenerit ja saatjat. Samuti ootame võistlema palju noormaletajaid Eestist.