EESTI MALE NOORTEKOONDISE REGLEMENT

reglement | vene keeles | euroopa meistrivõistluste medalid

Eesti Maleliidu juhatus kinnitas 8. veebruaril 2014.a toimunud koosolekul “Eesti male noortekoondise reglemendi” , mille tegevuse peamised põhimõtted on:
- Toetada noortekoondise liikmete individuaalselt malelist arengut läbi võimalikult kaasaegsel tasemel individuaalse treeningprotsessi ülesehitamise ja arengu jälgimise ning noortekoondise liikmetele suunatud ja vastavalt Eesti Maleliidu võimalustele korraldatavate treeningkogunemiste või muus vormis praktiliste ja teoreetiliste treeningute läbiviimise nii tipptreenerite kui ka tippmaletajate ning noortekoondise treenerite poolt;
- Noortekoondise tegevusega püütakse välja arendada kaasaegne Eesti malekoolkond ning luua sellele maleteoreetilised ja korralduslikud alused (institutsionaalne tugistruktuur ja kaasaegsel tasemel IT-tugi) ning ühtne meeskonnavaim;
- Noorte malekoondise tegevusse kaasatakse aktiivselt noortekoondise liikmete treenereid ja lastevanemaid ning sponsoreid.

Eesti Maleliidu soov on kaasata noorte malekoolkonna loomise protsessi kõik meie tugevamad ja andekamad lapsed, nende vanemad, laste isiklikud treenerid, tegevmaletajad ning sponsorid, et 10-15 aasta pärast  meie tänased noored võiksid edukalt konkureerida malemaailmas kõrgete kohtade ja tiitlite nimel täiskasvanute arvestuses.

Alates 2008. aastast on Eesti noormaletajad võitnud rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt kokku üle 30-ne medali ning EML-i eesmärk koos kõigi osapooltega on leida võimalused, et nende laste maleline areng oleks jätkuv ja järjepidev.

EML kutsub kõiki koostööle, sest koostöös leiame võimalusi, et tulevikus saaksime rääkida Eesti noorte malekoolkonnast!