Aksel Rei`le omistati meistertreeneri nimetus!

22. novembril toimunud EOK kutsekomisjon kinnitas Aksel Reile Meistertreeneri nimetuse. 20. novembril 2013 kinnitas Kultuuri Kutsenõukogu uued treenerite kutsestandardid, kus tasemete asemel on treenerite nimetused: Abitreener (endine I tase), Nooremtreener (end. II tase), Treener (end. III tase), Vanemtreener (end. IV tase), Meistertreener (end. V tase) ja Eliittreener.

EOK Kutsekomisjon andis uue kutsestandardi järgi esimesed uued nimetused reedel toimunud EOK kutsekomisjoni koosolekul. Lisaks A. Reile (alaliitude kutsekomisjoni liikmetele omistab tiitlid EOK kutsekomisjon) omistati Leonid Peleševile taastaotlemise tulemusena Vanemtreeneri tase.

Ühtlasi on Aksel Rei hetkel tegutsevatest treeneritest kolmas, kellel on maletreeneritest Meistertreeneri nimetus. Varasemast omavad seda nimetust (end. V tase) Ervin Liebert ja Tõnu Truus.

Treenerite jaoks, kellel on kehtivad treenerikutsed vana kvalifikatsiooni järgi, ei muutu uue süsteemiga midagi. Treenerite registris muudetakse nende nimetused vastavalt varasematele tasemetele. Eesti Maleliit korraldab järgmised treenerite erialased koolitused 2014. aasta jaanuaris ning seejärel toimub juba uus treenerikutse taotlemine uue regulatsiooni alusel.

Lisa: uued kutsestandardid ja kutse andmise tingimused: kutse andmise kord, kutse andmine, tase 3, tase 4, tase 5, tase 6, tase 7, tase 8.