Mikko Markkula (10.VI 1947 - 1. III 2012)

Avaldame sügavat kaastunnet Soome maletajatele. Ootamatult lahkus Mikko Markkula, kes oma viimasel nädalalgi jõudis juhtida üht turniiri ja osaleda mitmetel olulistel malealastel koosolekutel.

Soome maleelus hakkas ta osalema 70-ndatel aastatel, peagi jõudis ta ka rahvusvahelisele tasandile. Alates 1986 oli ta rahvusvaheline arbiter, alates 1994 Soome alaline esindaja FIDE-s. 1998. aastast peale oli ta FIDE ühe olulisima organi - kvalifikatsioonikomisjoni esimeheks, aga osales ka kohtunikekogu, reeglite komisjoni ja śveitsi süsteemi paarimiskomisjoni töös. Oli ka  Euroopa Maleliidu aseesimeheks ja juhtivaid tegelasi Põhjamaade Maleliidus. Oma tegemistes oli ta nõudlik ja kohusetundlik, aga samal ajal ka hästi sõbralik. Koos Markku Kosoneniga avaldatud raamatu "Shakin säännöt ja määräykset" mitmest väljaandest leiavad kohtunikud palju kasulikku.

Eestiski polnud Mikko tegevus kaugeltki tundmatu. 2008.a. oli ta Tallinnas Kerese mälestusturniiri paarimas ning mõned aastad varem korraldas meie malekohtunikele koolitust.