Leo Tivas (19. jaanuar 1935 - 17. august 2011)

Eesti malet on tabanud valus kaotus. Lahkunud on ruudulistel laudadel oma mitmekülgse tegevusega silma paistnud Leo Tivas. Alustanud malega tegelemist juba varakult (ise nimetas ta algusaastaks 1940), mängis ta 1952 ja 1953 Eesti koolinoorte meistrivõistlustel. 50-ndatel aastatel leiame ta nime korduvalt Tartu, 60-ndatel aastatel aga Tallinna meistrivõistluste tabelitest. Eesti meistrivõistluste finaali jõudis ta esmakordselt 1957. Tugeva meistrikandidaadina esines ta edukalt paljudel turniiridel.

Kui Tallinna loodi malekool, sai Leost selle treener, hiljem vanemtreener ning enda mängimine asendus paljudele noortele maletarkuste jagamisega. Leo Tivas oli üks nendest treeneritest, kes töötas Tallinna malekoolis selle kooli asutamisest kuni viimase päevani. Kindlasti ei tohi me unustada Leod ka kui malekohtunikku. Alustanud selleski valdkonnas tegutsemist juba varakult, jõudis ta 1980. a. vabariikliku kategooriani, juhtides mitte ainult rohkeid kohalikke võistlusi, vaid olles kohtunikuks ka Tallinna rahvusvahelistel turniiridel. Kõigile, kes temaga kokku puutusid, jääb ta meelde tubli ja asjaliku kolleegina.

Leo Tivase ärasaatmine toimub kolmapäeval 24.augustil Nõmme Rahu kirikus, Võsu 5 (Hiiu ja Nõmme raudteejaama vahel).