2011. aasta maletajate litsentsitasude nõudest

Vastavalt Eesti Maleliidu litsentsireeglitele, peavad maletajad EML-i kalenderplaanis olevatel võistlustel mängimisel omama kehtivat litsentsi. 2011. aastal on täiskasvanud maletaja aastase litsentsi maksumus 12,8 eurot ning noortel ja seenioridel litsentsi maksumus 6,4 eurot (ühekordsed litsentsid on vastavalt 50% soodsamad).

Eesti Maleliidu litsentsireeglid on aadressil: http://www.maleliit.ee/download/2009/litsentsid_2009.pdf.

1. Eesti Maleliidu (EML) poolt väljaantavat maletajalitsentsi (edaspidi Litsents) on vaja:
1.1 kõigil Eesti täiskasvanute ja noorte meistrivõistlustel (sh. kiirmales ja välkmales);
1.2 nn tavamale reitingu arvestusse minevatel turniiridel, mis on EML kalenderplaanis;
1.3 üle-riigilistel kiirturniiridel, mis on EML kalenderplaanis;
1.4 erandina on litsentsitasudest vabastatud maletajad, kes mängivad kalendriaasta jooksul vaid ühe punktides 1.2 -1.3 loetletud turniiri ning võistleja on võistlust korraldava spordiorganisatsiooni liige (näiteks: Viljandi MS liige, kui ta mängib aastas ainult I. Raua mälestusturniiril);

EMTÜ soovil on lülitatud kõik P. Kerese 95. sünniaastale pühendatud maleturniiride sarja osavõistlused Eesti Maleliidu kalenderplaani ning seega kehtivad ka nendel võistlustel osalemisel litsentsireeglid. Kehtivat litsentsi omavate maletajate nimekiri on toodud EML-i kodulehel reitingute nimekirjas.

Maletajatel, kes osalevad EML-i kalenderplaanis olevatel võistlustel, kuid ei oma hetkel kehtivat litsentsi, palume litsentsitasu maksta Eesti Maleliidu arveldusarvele SEB Pangas (a/a number 10052032815007) hiljemalt 10. augustiks 2011. Litsentsitasu maksmise juures palume selgitusse märkida ka maletaja sünniaasta ning klubiline kuuluvus (st. millise klubi eest maletaja võistleb). Kui EML-i kalenderplaanis olevatel võistlustel osalevad maletajad eelpool nimetatud kuupäevaks ei oma kehtivat litsentsi, siis peab EML-i juhatus kaaluma nende maletajate väljaarvmist Eesti maletajate reitingute nimekirjast alates 15. augustist 2011.