Eesti Maleliidul uus president ja juhatus

23. mail toimus Tallinnas Paul Kerese nimelises malemajas Eesti Maleliidu (EML) üldkoosolek, kus valiti EMLi uus president ja juhatus. EML koordineerib malet Eestis. EMLi juhatus koos esimehega korraldab maleliidu igapäevast tööd. EMLi president on maleliidu esindusorgan. EMLi presidendiks valiti ühehäälselt Carmen Kass. EMLi juhatuse liikemeteks valiti: Hendrik Olde, Marko Siil, Kaspar Kaugija, Priit Leito, Jaan Narva ja Jüri Schuster.

Rahvusvaheline Maleföderatsioon FIDE on valinud välja Tallinna ja Dresdeni finalistidena 2008. aasta ülemaailmse maleolümpia korraldajatena. Lõplik otsus 2008. aasta maleolümpia läbiviija kohta tehakse FIDE Kongressil 2004. aasta oktoobris Hispaanias. Töö kongressi delegaatidega on alanud ja see tipneb Eesti delegatsiooni, eesotsas maleliidu presidendi ametliku esinemisega FIDE kongressil.

Sellega seonduvalt korraldab EML juulis Tallinnas Paul Kerese mälestusfestivali maailma tippmaletajate osavõtul (Viswanathan Anand, Jaan Ehlvest, norra imelaps Magnus Carlsen, Emil Sutovsky, Kaido Külaots). Festivali ajal külastab Tallinna FIDE ametlik delegatsioon, kes esitab kongressile lõpliku soovituse olümpia asupaigast.

Maleliit korraldab olümpia ettevalmistuse planeerimist ja rahastamist. Planeeritud on kaasata toetajaid Eestist ja Euroopast, sellega seoses omab olulist kohta konstruktiivsete töösuhete olemasolu valitsuskoalitsiooniga, millele aitab maleliidu juhatuse nägemust mööda suuresti kaasa valitsusliitu kuuluva prominentse poliitilise figuuri valimine maleliidu presidendiks. EML on võimeline ja suuteline läbi viima maailma suurimat malesündmust, mis samas ka suurimaks rahvusvaheliseks ürituseks (160 riiki ja 2500 osavõtjat), mis eales Eesti pinnal aset leidnud.

EMLi juhatus loodab tulevase maleliidu presidendi abi maleolümpia toetajate leidmisel USA-s, kus aasta-aastalt suurenevad maleturniiride auhinnafondid. Planeeritud on Philadelphias 26.-28. novembrini toimuva National Chess Congressi järgselt koostöölepingute allakirjutamised kahe-kolme ülemaailmse korporatsiooniga detsembri esimesel nädalal New Yorgis.

Eesti Maleliit loodab, et 2008. aasta maleolümpia rahastamisel abistab Eesti riik Eesti Maleliitu, et kindlustada Tallinna osavõtt otsustavast hääletusvoorust. Positiivse otsuse korral luuakse 2005. aasta jaanuaris 2008. aasta maleolümpia läbiviimiseks sihtasutus.