SK Diagonaal vs EML 0 : 2

Tallinna Linnakohus on 07.12.2004.a. teinud lahendi järjekordses vaidluses spordiklubi Diagonaal vs Eesti Maleliit.

EML endine liige SK Diagonaal oli vaidlustanud EML juhatuse otsuse, millega muudeti kuni 14-aastaste neidude 2003.a. Eesti MV tulemusi. Nimelt toimus sellel Paides läbiviidud võistlusel intsident, kus Valeri Golubenko sekkus kohtuniku tegevusse ja sisuliselt sundis juba lõppenud partiid Golubenko-Vahtra uuesti jätkama, saavutades nii oma tütrele kasuliku tulemuse (esialgse tulemuse - Vahtra võit asemel, lõppes partii viigiga) ning seetõttu saavutas ka Valentina Golubenko võistlusel I koha. EML juhatus arutas seda küsimust Viljandi MS protesti alusel ja leidis, et lõppenud partiid enam jätkata ei saa, mistõttu taastas partii esialgse tulemuse ja nii saavutas võistlustel I koha Tuuli Vahtra.

SK Diagonaal EML juhatuse otsusega ei nõustunud ning esitas hagi kohtusse, sooviga muuta võistluste paremusjärjestust hagejale soovitud suunas. Hageja arvates ei olnud juhatus pädev nimetatud Viljandi MS protesti lahendama.

Tallinna Linnakohus otsustas, et hagi tuleb jätta rahuldamata. EML juhatus ei ole oma pädevust ületanud, on teinud õige otsuse. Kohus asus seisukohale, et malereeglitest kinnipidamise üle kontrolli teostamine on kooskõlas EML põhikirjaga ja Eesti Maleliidu kui organisatsiooni loomise mõttega. Põhikirjas loetletud tegevuste puhul peab EML järgima spordiseaduse §-st 21 tulenevalt ausa mängu reegleid, väärikat käitumist ning olümpiaideede austamist. Seega on Eesti Maleliidul seadusest ja põhikirjast tulenev õigus lahendada võistlustel tekkida võivad protestid, tagamaks ausa mängu reeglid.