EML likvideeris KM-i aruandes esitatud nõudmised ja andis täiendavad selgitused

[ vastuse fail ]

25. augustil 2010. a. saadeti Eesti Maleliidule kokkuvõte 26.02. 2009. a. riigieelarvelise lepingu nr. 8/801 noortespordi toetuse kasutamise aruandest, milles on ka esitatud Kultuuriministeeriumi nõudmised EML-le. EML juhatus suhtub täie tõsidusega KM-i poolt tehtud märkustesse ning täidab korrektselt kõik lepingust ning seadustest tulenevad kohustused.