KULTUURIMINISTEERIUMI KOKKUVÕTE 2009. A. NOORTESPORDI TOETUSTE ARUANDEST

[ EML 25.05. 2010. aastal esitatud noortespordi toetuse aruande kokkuvõte ]

EML-i üldkoosolekul ütles KM-i spordi asekantsler, et hiljemalt 25.08. 2010 saadetakse EML-le kokkuvõte KM-i siseauditi kontrollist 2009. a. noortespordi vahendite kasutamisest vastavalt sõlmitud lepingule.

Täna sai EML ametliku dokumendi ¥Kokkuvõte 26.02.2009.a riigieelarvelise lepingu nr 8/801 noortespordi toetuse kasutamise aruandest¡, mille põhjal on KM-i nõudmised EML-i juhatusele järgmised (vaata kogu dokumenti):

Kultuuriministeeriumi nõudmised:

1. EML likvideerida oma võlgnevus 5 maleklubi ees, kokku summas 4019,05 krooni (vt punkt 5 a) 31.augustiks 2010 ja informeerida sellest Kultuuriministeeriumi spordiosakonda.
2. EML juhatusel teha järeldused esitatud aruande kokkuvõttes esiletoodud puudustest ja edaspidi:
2.1.täita korrektselt ja kõrvalekaldumatult riigieelarvelise toetuse lepingus sätestatud kohustusi, muu hulgas kinni pidada ülevaadete ja aruannete esitamise tähtaegadest;
2.2.avalikustada kõik EML juhatuse koosoleku otsused EML koduleheküljel, teiste otsuste hulgas ka noortespordi toetuse jaotamise kriteeriumid ja jaotatud toetused.
2.3.toetuse saajatega sõlmida lepingud.
Lugupidamisega, Tõnu Seil, Asekantsler spordi alal

Kultuuriministeeriumi nõudmiste punktis 1 toodud võlgnevuste osas anname ka teile selgitused, sest eelkõige MTÜ Vabaettur (juht I. Krupenski ) vastus KM-le , ei sisalda tõeseid fakte ning on seeläbi meie meelest pahatahtlik EML-i suhtes. Koostatud aruande punkti 4 põhjal saab järeldada, et MTÜ Vabaettur ei ole nõustunud EML-ga tasaarveldusega summas 1400 krooni ning seeläbi seatakse kahtluse alla EML-st saadud info usaldusväärsus. EML raamatupidaja saatis I. Krupenskile nimetatud summale arve 13. mail ning sai ka I. Krupenskilt kinnituse, et ta soovib tasaarveldust (vaata kirja). Samuti on MTÜ Vabaettur saanud ekslikult hoopis 2900 krooni rohkem 2009. a. noortespordi vahendeid (mida tunnistas ka klubi juht EML üldkoosolekul), kuid ei ole seda siiani EML-le tagastanud. Seega on hoopis klubi EML-i ees võlglane 2900 summa ulatuses noortespordi vahendeid.

Teise klubina on märgitud võlgnevus MK Caissa (juht M.Brokko-Olde) ees summas 2406,7 krooni. Nimetatud klubi eest likvideeris EML juhatus tõesti võlgnevuse kõige viimases järjekorras ning sellest andsime ka KM-le teada juba juunis saadetud kirjas. Kui 2010.a. kevadel saatis KM Eesti piirkondlikele spordiliitudele NS rahade ülevaate, siis seal oli ekslikult märgitud nagu MK Caissa oleks saanud kätte juba 2009. aastal kogu NS toetuse, mis tekitas klubi juhtide seal palju ärevust. Seekordses kokkuvõttes on KM-i poolt need andmed tagasi õigeks viidud ja klubiga arveldati alles viimases järjekorras.

Reaalselt oli EML-i võlg noortespordi rahade osas kolme klubi ees (MK Kaissa – 87,88 krooni; Tartu Kalev- 100 krooni; MA Shahh ja Garde – 24,47 krooni) 212,35 krooni, mis on ka tänaseks likvideeritud.

Samuti on täidetud ülejäänud ettekirjutuses toodud punktid põhjendatud nõuete piires, sh. klubidega sõlmiti NS rahade lepingud ka 2009. aastal.

EML juhatus saadab ka KM-le täiendavad täpsustused aruandes toodud puuduste kohta koos vastavate dokumentide koopiatega.

Loodame, et selle aruandega, millega tekitati lõpmata hulgal intriige ja skandaale, on nüüd 2009. a. noortespordi toetuste teema lõppenud ning me saame edasi liikuda aastasse 2010.