Kas Kultuuriministeerium asus ka maleklubisid revideerima?

[ postitus juhatuse ajaveebis ]

12.07. 2010 saatis Kultuuriministeeriumi spordiosakond (edaspidi KM) EML liikmesklubidele meili, et ootab klubidelt informatsiooni 2009. aasta noortespordi toetuste tasumise kohta. Sellega seoses on mitmed klubid pöördunud EML-i poole küsimusega, et kas KM-l on õigus nõuda maleklubide käest vastuseid esitatud küsimustele.

Peale konsultatsioone erinevate osapooltega puudub Eesti Maleliidu hinnangul klubidel kohustus vastata esitatud küsimustele, sest maleklubidel ei ole noortespordi rahade osas lepingut KM-ga ning kõikide vajalike dokumentidega saab KM tutvuda Maleliidus. Samas ei ole Eesti Maleliidul midagi selle vastu, kui klubid otsustavad KM-ile vastata, sest Eesti Maleliidul pole vajadust midagi varjata. ...