EML juhatus tänab üldkoosolekul osalenud klubisid!

11. juulil toimus Tallinnas EML üldkoosolek, millest võttis osa üle 2/3 maleliidu liikmesklubide esindajatest. Seega oli võimalik arutada ning võtta vastu otsuseid kõikides üldkoosoleku päevakorras olnud küsimustes. Kinnitati 2009. aasta majandusaasta aruanne koos audiitori järeldusotsusega, tehti kõik vajalikud muudatused põhikirjas ning ühtlasi otsustati osaleda maleolümpial ainult juhul, kui seda on võimalik teha tsiviliseeritud riigina ja arvestades male kui spordiala traditsioone. Ühtlasi otsustati teha Eesti maleklubide ühispöördumine Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi poole, et riik leiaks võimaluse toetada Eesti koondiste osalemist 2010. a. maleolümpial, sest ilma riigi toetuseta ei ole võimalik Eesti koondiste osalemine maleolümpial.

Eesti Maleliidu juhatus tänab klubisid usalduse eest Maleliidu jaoks rasketel aegadel ning loodab koostööle ka tulevikus!