Eesti Maleliidu juhatuse pöördumine

Eesti Maleliidu juhatus saatis 2. juulil 2010. aastal kõigile EML liikmesklubidele teate 11. juulil Tallinnas toimuvast üldkoosolekust. Teiste küsimuste hulgas on üldkoosoleku päevakorras kõige olulisemaks punktiks kindlasti 2009. a. auditeeritud majandusaasta aruande kinnitamine.

Kultuuriministeerium ei ole siiani EML-ga allkirjastanud 2010. a. riigieelarvelise tegevtoetuse ning ka klubidele eraldatava noortespordi toetuse lepingut ja riigi poolt on seatud lepingu allkirjastamise tingimuseks 2009. a. majandusaasta aruande kinnitamine EML üldkoosolekul.

Riik ei ole maleliidule eraldanud käesoleval aastal veel sentigi eelarvelisi vahendeid. Samuti on EML-i poolt esitatud taotlused 2010. a. maleolümpial ning noorte MM- ja EM-võistlustel osalemiseks saanud Hasartmängumaksu Nõukogult eitavad vastused.

Kogu senine EML-i tegevus (sh. 2009. a. noortespordi võlgnevuste likvideerimine) on toimunud peamiselt erasektorist laekunud sponsorvahendite arvelt. Kuid praeguses olukorras, kui riik jätkuvalt ei toeta maletegevust, on kahtluse all 2010. a. rahvusvahelistel tiitlivõistlustel osalemine.

Samal ajal on Kristjan Sander (Tartu Ülikooli MK) saatnud mitmele klubi esindajale kirja, milles soovib muudatuste sisseviimist üldkoosoleku päevakorras ning tema nõude mittetäitmisel ähvardab üldkoosolekul osalemisest loobumisega ning uue erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumisega.

Samuti on mõned inimesed hakanud helistama klubide juhtidele ning püüdnud neid veenda selles, et klubid boikoteeriksid EML üldkoosolekul osalemist. Ühed suuremad aktivistid sellise kihutustöö tegemisel on MTÜ Vabaettur juht Igor Krupenski ning sama klubi liige Margus Sööt. Samas ei kuulu M. Sööt mitte ühegi EML liikmesklubi juhatusse.

Tekkinud on kahetsusväärne olukord, kus nn. "opositsioon" ei soovi teha mingitki koostööd Eesti Maleliidu ning tema liikmesklubidega, vaid püüab igal võimalikul hetkel tekitada konflikte ning segadust.

Ei saa pidada normaalseks olukorda, kus K. Sander, I. Krupenski ja M. Sööt püüavad veenda EML liikmesklubide juhte mitte osalema EML üldkoosolekul, mille tulemusel võib jääda kinnitamata 2009. a. majandusaasta aruanne. See omakorda tekitab olukorra, kus klubid ei saa jätkuvalt kätte riigi poolt eraldatud 2010. a. noortespordi toetust.

Kui "opositsioonil" on etteheiteid EML juhatuse tegevusele, siis nende küsimuste arutamise kohaks ongi EML-i üldkoosolek. Kui aga mõned klubid seda teha ei soovi (või ei ole tegelikult põhjust ja julgust klubide ees avalikult esineda) ning püüavad hoopis blokeerida EML-i liikmesklubide tegevust, siis on see kindlasti pahatahtlik ning EML-i mainet ja tegevust kahjustav ettevõtmine.

EML juhatus palub oma liikmesklubide esindajatel mitte alluda sellistele provokatsioonidele ning tulla kindlasti EML üldkoosolekule 11. juulil. Sellel üldkoosolekul annab EML juhatus ka põhjaliku ülevaate hetkeseisust Eesti males.