Eesti kuni 8-aastaste MV-te nimekirjade täiendused

[ nimekiri ]

Etteantud tähtajaks (s.o. 04.06. 2010) ei registreerinud MTÜ Vabaettur juht klubi lapsi osalema Eesti kuni 8-a. MV-le. Et mitte kahjustada laste huve, kes soovisid osaleda Eesti MV-l, siis andis EML juhatus erandkorras täiendava võimaluse nimetatud klubi lastele osalemiseks Eesti MV-l ning laste registreerimise tegid seekord lapsevanemad ise.

Käesolev nimekiri on lõplik ning kõik eelregistreerimise alusel võistlema lubatud lapsed peavad läbima nimelise registreerimise võistluspaigas 11. juunil kella 14:00-ks.