Eesti Maleliit likvideeris noortespordi võlgnevused klubide ees

19. mail 2010. aastal allkirjastati OÜ Novaator Invest ja Eesti Maleliidu vahel koostööleping, millega nimetati firma EML-i peasponsoriks käesoleval aastal. Eelkõige on EML-i peasponsori toetus suunatud noorteprojektidele ning noortega seotud maletegevusele Eestis.

Viimastel aastatel saavutavad just Eesti noormaletajad kõrgeid kohti rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ning nende tegevuse toetamine peab olema EML-i üks prioriteete, ütles OÜ Novaator Invest esindaja.

Sõlmitud koostöölepinguga eraldatud vahenditest sai esimeses järjekorras likvideeritud noortega tegelevate klubide ees olevad võlgnevused, mis olid eelmisel aastal tekkinud eelkõige tõsisest tagasilöögist male rahastamisel riiklikest ja riiklike fondide vahenditest.

Arvestades EML-i väga pingelist majandusseisu 2010. aastal, kus riik ei ole EML-le veel eraldanud käesoleva aasta eelarvelisi vahendeid (sh. noortespordi toetuseks) ning EML on siiani tegutsenud võistluste korraldamisel suuresti erasektorist ning Kultuurkapitalilt erinevateks projektideks eraldatud vahenditest, pidasid koostöölepingu sõlminud osapooled esmatähtsaks just noorte ees tekkinud kohustuste likvideerimist.

Viimaste kuude jooksul on EML leidnud võimalused võlgnevuste likvideerimiseks ka FIDE ning Euroopa Maleliidu ees. See tähendab, et kõik meie maletajad saavad rahulikult valmistuda rahvusvahelisteks tiitlivõistlusteks.

OÜ Novaator Invest oli ka 2008. aasta Dresdeni maleolümpia projekti peasponsor. Tookordse projekti raames rahastati suures osas Eesti olümpiakoondise ettevalmistust eksmaailmameister Aleksandr Halifmani juhendamisel ning koondvõistkonna osalemist maleolümpial Dresdenis.