Eesti naisseenioride 2010. a. meistrivõistlused

Käesoleval aastal proovib EML esmakordselt viia läbi ka seenioride MV-d naistele. Seenioride MV-te arvestus toimub 19. Saaremaa malekuninganna turniiri tulemuste alusel, milline toimub Kuressaares 14.-16. mail.

Juhend ja tingimused on EML kodulehel. Loodame, et osalejaskond sellel pika traditsiooniga naismaletajatele suunatud turniiril saab olema käesoleval aastal seeläbi ka rohkearvulisem ja me saame jätkata naisseenioride MV-te traditsiooni ka tulevikus.