Euroopa Maleliidu võlgnevus on likvideeritud

7. aprillil aktiviseeris Rahvusvaheline Maleföderatsioon taas Eesti maletajate reitingud FIDE kodulehel (reaalajas reitingute arvestamine toimus ka kogu varasema perioodi vältel) ning ühtlasi teatati, et Eesti maletajatel ei ole mingeid takistusi rahvusvahelistel võistlustel osalemisel.

Samas lubas Eesti Maleliit tasuda edaspidi samm-sammult Euroopa Maleliidu ees kõik võlgnevused, mis tekkisid peamiselt 2007. ja 2008. aastal ning mis olid enamasti seotud EML-i poolt tehtud suurte kulutustega FIDE presidendi nõukogu ja MK' 2011 korraldamise projektidele.

Viimastel päevadel pakuti EML-le selles osas suurt abi ning täna tasus EML-i toetaja ära kogu tekkinud võlgnevuse Euroopa Maleliidu ees. Seega ei tohiks küll olla enam ühtegi probleemi, mis peaks takistama meie maletajate osalemist võistlustel.

Loodame, et lähemal ajal saame ka selgitava vastuse Kultuuriministeeriumilt spordialaliitudele eraldatavate toetuste määramise tingimuste osas ja jõuame 2010. aasta toetuste eraldamise lepingu allkirjastamiseni ning nii hakkab malele liikuma ka lõpuks 2010. aasta riigieelarveline toetus.

Vabandame maletajate ees, kellel tekkisid ebameeldivused rahvusvahelistel turniiridel osalemisel viimastel kuudel. Samas oleksime ehk saanud ka lahendada positiivselt need kaks olukorda kus meie maletajaid ei lubatud osaleda rahvusvahelistel tiitlivõistlustel. Paraku aga registreerusid need maletajad võistlustele iseseisvalt väljaspool Eesti Maleliitu ning EML sai probleemist teada kahjuks hilinenult ja viimasel juhtumil ka meedia vahendusel.

Et lahendada tekkinud probleeme kiiresti ning kõigile osapooltele positiivselt, selleks on oluline koostöö, mitte koostöö vältimine.