Eesti Maleliidu teabenõue Kultuuriministeeriumile

[ teabenõue ]    [ ministri käskkiri ]    [ jaotuskava ]    [ noortetoetused ]

18. märtsil 2010. a. esitas Advokaadibüroo Aivar Pilv Kultuuriministeeriumile teabenõude, millega soovitakse saada selgitusi spordialaliitudele eraldatava noortespordi ja alaliitude tegevtoetuse kohta. Teadaolevalt eraldati Kultuuriministeeriumi poolt Eesti Maleliidule käesolevaks aastaks alaliidu tegevtoetuseks 200 tuhat krooni ning noortespordi toetuseks 393 tuhat krooni. Arvestades asjaolu, et male on Eestis kaheteistkümne enam harrastatava spordiala hulgas ning meie noormaletajad on viimastel aastatel võitnud rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt neli medalit, siis tundub Eesti Maleliidule, et malele eraldatava toetuse vähenemine kuni 30% võrra võrreldes eelmise aastaga ei ole proportsioonis male tulemuste ja harrastatavusega. Samas vähenes riigi toetus kogu spordile nimetatud valdkonnas käesoleval aastal kuni 10%.

Selles küsimuses on Eesti Maleliit pöördunud Kultuuriministeeriumi poole viimastel aastatel mitu korda, kuid kahjuks ei ole me seni mingeid selgitusi saanud.

Kuna teabenõudele vastamise tähtajaks on 25. märts 2010, siis loodetavasti saab järgmisel nädalal vastuse nii mõnigi küsimus, mis on seotud just alaliitude rahastamisega riigieelarvest.