Eesti-sisesed mängureeglite muudatused

[ reeglid ]

Kohtunikekogu kinnitas Eesti-siseste turniiride jaoks tähtsamad muudatusettepanekud võrreldes FIDE malekoodeksis kasutatavate reeglitega. Dokumendi juurde on lisatud ka turniirijuhendite koostamise juhised. Palume juhendite koostamisel arvestada antud juhiste ja 1. juulist kehtima hakanud malekoodeksiga.