Viljandi Maleselts on kohustatud tagastama 2008. a. noortespordi toetuse

10. juunil 2009. aastal tegi Pärnu Maakohus kohtumääruse, millega rahuldati Eesti Maleliidu avaldus Viljandi Maleseltsi vastu 2008. a. noortespordi toetuste tagastamise nõudes. Kohtumääruse kohaselt peab Viljandi MS tasuma viivitamatult EML-i arvele kogu eraldatud 2008. a noortespordi toetuse, leppetrahvi ja riigilõivu, kokku summas 21 543 krooni.

Eesti Maleliit oli sunnitud tegema kohtule avalduse seoses Viljandi Maleseltsi keeldumisega esitada aruanne 2008. aasta noortespordi toetuste kasutamise kohta.

Alates käesoleva aasta veebruarist on EML saatnud Viljandi MS-i juhatuse esimehele Gert Elmastele korduvaid meeldetuletusi, et klubi esitaks vastavalt sõlmitud koostöölepingule 2008. aasta noortespordi toetuse kasutamise aruande. Samuti on meeldetuletustega aruande esitamise kohustuse kohta igas kirjas lisatud ka EML poolne järgmine samm, kui klubi ei reageeri EML poolt saadetud hoiatustele. Kuna klubi juht ei reageerinud ka EML viimasele meilile (3. mai 2009) koostöölepingu lõpetamise kohta ja vabatahtliku noortespordi toetuse tagastamise kohta, siis oli EML sunnitud pöörduma vastava nõudega Pärnu Maakohtu poole.

On äärmiselt kahetsusväärne, et Viljandi Maleseltsi juhatuse esimees on valinud Eesti Maleliiduga suhtlemiseks viisi, mille kohaselt klubi ei soovi teha EML-ga koostööd ning klubi juht ei reageeri EML poolt saadetavale informatsioonile ning meeldetuletustele.

9. märtsil andis Gert Elmaste Viljandi Maleseltsi esindajana kohtusse hagi Eesti Maleliidu vastu, millega nõudis 6. detsembril 2008. aastal toimunud EML üldkoosoleku poolt vastuvõetud otsuse ebaseaduslikuks tunnistamist. 15. juunil tegi Harju Maakohus määruse, millega jäeti Viljandi Maleseltsi hagi EML vastu läbi vaatamata.

Rohkem koostööd ja teineteisemõistmist ning vähem konflikte! Ainult nii saab olla üks organisatsioon tugev ja arendada maletegevust Eestis.