Koondvõistkondade komplekteerimise ja tippmaletajate toetamise tingimused

[ dokument ]

Eesti Maleliidu juhatus kinnitas 21. jaanuaril Eesti koondvõistkondade komplekteerimise kriteeriumid ja tippmaletajate toetamise tingimused kaheks järgmiseks aastaks. Vastavalt sportlikele tulemustele hakkab EML toetama juba käesoleval aastal kõrgeima reitinguga meesmaletajat ja naismaletajat ning kahte noormaletajat (A. Volodin`it ja T. Narva`t, kes saavutasid noorte EM-võistlustel kõrged kohad) nende malelises tegevuses. Toetuse eraldamise peamiseks tingimuseks on sportlase osalemine Eesti meistrivõistlustel ja Eesti koondvõistkonna koosseisus rahvusvahelistel võistlustel.