Kohus kinnitas EML juhatuse otsuse õiguspärasust

Tallinna Linnakohtu 13.09.2004.a. otsusega jäeti rahuldamata spordiklubi Diagonaal hagi Eesti Maleliidu vastu EML juhatuse 30.01.2004.a. otsuse kehtetuks tunnistamiseks. EML juhatuse ülalnimetatud otsusega arvati SK Diagonaal välja EML liikmete hulgast seoses EML maine tahtliku ja jätkuva kahjustamisega.

Kohus tuvastas otsuses, et EML organites lahendamisele kuuluvate küsimuste tõstatamine lahendamiseks mittepädevate organite ees on EML mainet kahjustav tegevus. SK Diagonaal kirjade tonaalsus on selgelt negatiivne ning liitu kritiseeriv.

Samuti on kohus leidnud, et vabatahtlikul ühinemisel põhinevat korporatsiooni ei ole alust kohustada hoidma liikmeskonnas isikut, kes on asunud ühingu mainet kahjustama.